Ung utan jobb eller plugg

Är du 19-29 år ? Bor du i Uppsala? Har du varken jobb eller plugg? Här kan du få hjälp att hitta din väg framåt.

Vissa hittar sin egen väg fort och lätt. Andra behöver mer tid. Och det finns hjälp att få. 

Stöd till unga som inte jobbar eller studerar

Unga som idag varken arbetar eller studerar kan få särskilt stöd inom ett projekt som kallas ISA. Vi som arbetar i projektet är vana att hjälpa unga vuxna. Vi har olika kompetens inom vägledning och coachning och tillsammans har vi många möjligheter att hjälpa dig.

Kravet för att få stöd från oss är att du idag inte arbetar eller studerar, att du är 19-29 år och att du är bosatt i Uppsala. 

Stöd till jobb

En SE-arbetscoach arbetar enligt en särskild metod som kallas Supported Employment (SE). Målet är att du ska hitta, få och behålla ett arbete. 
Du kan till exempel få testa ett yrke du är nyfiken på och besöka olika arbetsplatser.

Stöd till studier

En studie- och yrkesvägledare ger stöd när du funderar på skolor och utbildningar. Du kan få besöka skolor eller utbildningar. Du kan också få stöd både innan du börjar studera och under tiden. Då blir det lättare att klara studierna.

Vem är du och vad vill du?

När vi träffar dig utgår vi från dig och dina behov. Vad kan du sedan tidigare? Vad är du intresserad av? Har du provat att jobba eller plugga tidigare? Är det något du brukar tycka är särskilt svårt, eller särskilt roligt?

Sedan kommer vi överens om hur vi ska samarbeta och vi jobbar tillsammans.

Vill du att vi ringer dig?

Fyll i namn och telefonnummer så ringer vi dig. Du får berätta vem du är, vad du vill och vad du behöver.  Sedan gör vi en plan tillsammans. Vi finns för dig.

Fyll i kontaktformulär så ringer vi

Mer om projekt ISA

I projektet arbetar Jarif Hossain (SE-arbetscoach), Pernilla Svensson (studie- och yrkesvägledare), Lorenzo Bertazzi (SE-arbetscoach) och Karin Karelius (projektledare och SE-arbetscoach). 

ISA står för insatser i samverkan för unga i Region Uppsala. Det är ett projekt som pågår inom region Uppsala under tre år. Idag är det många unga som varken arbetar eller studerar. Målet är att ge stöd så att flera kan studiera eller börja arbeta. Projektet medfinansieras av Europeiska unionen. 

   

 

Uppdaterad: