Kock - lärling

Som kock kan du arbeta på restaurang eller i storkök. Det är ett yrke med goda möjligheter till specialisering när du kan grunderna. För att lyckas som kock behöver du tycka om både struktur och kreativitet. Hygien och kunskap om de råvaror som används är viktigt. I perioder kan det vara högt tempo i köket och som kock är det bra att trivas även när det är mycket att göra.

Restaurangutbildningen handlar om att lära genom att göra, samtidigt som du får en god teoretisk grund. Undervisningen sker med färska råvaror i skolans välutrustade metodkök. I metodköket lär du dig matlagningens grunder och på din APL (praktik) får du en fördjupad kunskap och mängdträning i restaurangmiljö.

Utbildningen läser du på 100%. Det här är en lärlingsutbildning och utbildningen är fördelad med 70% på arbetsplatser och 30% som klassrumsundervisning under hela utbildningen.

Du behöver ha tillgång till dator. Skolan använder en webbaserad lärplattform som är en viktig del av undervisningen.

Förkunskaper

  • Godkända betyg i svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk delkurs 4, eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är 42 veckor, 1050 poäng.
  • Utbildningen är en lärlingsutbildning till största delen förlagd på arbetsplats.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

Praktik/APL (arbetsplatsförlagt lärande) är en stor del av utbildningen. I en lärlingsutbildning sker 70 % av undervisningen på arbetsplats. För APL behöver du visa utdrag ur belastningsregistret. Det ska du ha klart vid kursstart. Under APL följer du arbetsplatsens arbetstider, och det kan innebära både vardag, kväll och helg, 

Innehåll

I utbildningen läser du bland annat livsmedels- och näringskunskap, hygien, branschkunskap och förstås flera kurser i matlagning. 

Läs mer om innehållet i utbildningen på Ansökningswebben. (Sök på kock) 

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i januari, mars och augusti.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på kock)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning Boländerna

Adress: Björkgatan 26

Telefon: 018-727 49 00

E-post: ujc.skolexp@uppsala.se

Skolans webbplats: Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning

Uppdaterad: