Barnskötare med svenska som andraspråk

Vill du arbeta på förskola kan du gå en utbildning till barnskötare. På den här utbildningen får du också studera svenska parallellt med de kurser du behöver i yrket. En viktig del av arbete på förskola är kommunikation med både barn och föräldrar. Utbildningen ges nästa gång i mars 2025.

Ubildningen är för dig som vill arbeta som barnskötare inom förskola. Utbildningen är på heltid, 40 timmar/vecka. 

Du läser svenska som andraspråk på förmiddagarna, måndag-fredag varje vecka. Tre eftermiddagar per vecka har du också yrkeskurser. 

Om du har redan har läst kurser som ingår i utbildningen kan du behöva vänta in en grupp eller få en lucka under din studietid. Detta kan påverka ditt CSN.

När utbildningen startar måste du kunna visa ett utdrag ur belastningsregistret. 

Förkunskaper

  • Godkänd i Sfi D eller motsvarande kunskaper.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är i klassrum. måndag-fredag varje vecka.
  • Utbildningen är 85 veckor, 2150 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande, alltså att du lär dig på en arbetsplats. Det är en obligatorisk del av utbildningen. På APL får du öva praktiskt på det du lärt dig i skolan. Du måste vara godkänd på APL för att bli godkänd på utbildningen.

Innehåll

Under utbildningen läser du bland annat kurser om barns lärande och utveckling, grundläggande vård och omsorg, pedagogik och kommunikation. Du läser också svenska som andraspråk.

Utbildningen ges nästa gång i mars 2025 och mer information finns inte på webben ännu. 

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar nästa gång i mars 2025.

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd och anpassningar för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning Gottsunda

Adress: Gottsunda centrum, Valthornsvägen 3b. Våning 6.

Telefon: 018-727 49 00

E-post: ujc.skolexp@uppsala.se

Skolans webbplats: Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning

Uppdaterad: