Hjälp för att studera

Behöver du hjälp för att kunna studera? Du som elev kan få hjälp och stöd både innan du börjar studera och medan du studerar.

Du som elev kan få hjälp och stöd inför och under dina studier.

Det kan gälla till exempel om du upplever att du

  • har svårt att läsa, skriva och stava
  • har någon diagnos
  • har svårt med inlärning
  • har en funktionsnedsättning

Inför studier

Om du behöver stöd inför att du ska börja dina studier kan du få hjälp av Resursteamet. Teamet består av speciallärare, kurator och psykolog. Vi kan till exempel hjälpa dig med kontakt med din blivande skola, göra läs- och skrivutredningar och stötta dig i kontakt med andra myndigheter.

Läs mer om Resursteamet 

Under studier

När du studerar har du möjlighet att få anpassningar utifrån dina behov. Det finns olika anpassningar att tillgå. Inläst material, förlängd provtid, anpassade examinationsformer och tekniska hjälpmedel är några exempel på anpassningar. Det kan din skola hjälpa dig med. Prata med din lärare.

Du har också möjlighet att få extra stöd i studier på Lärcentrum som finns på olika platser i Uppsala. På Lärcentrum jobbar lärare, speciallärare och kurator. 

Här kan du

  • sitta och studera ostört på en lugn plats
  • få extra stöd i alla ämnen
  • få hjälp med dina läxor
  • få hjälp att använda dator, mobil och internet
  • få svar på frågor om komvux
  • få hjälp att hantera stress i studier.

Läs mer och kontakta Lärcentrum

Antagning

När du blir antagen till utbildning får du ett brev. I brevet finns telefonnummer och e-post till skolan. Det är viktigt att du pratar med skolan så fort du kan och berättar att du behöver hjälp och stöd. 

Uppdaterad: