Träarbetare med svenska som andraspråk

En träarbetare, eller snickare, arbetar med att bygga, reparera och underhålla träkonstruktioner. På utbildningen till träarbetare lär du dig husbyggnad och snickeri. Samtidigt läser du kurser i svenska. Efter godkänd utbildning har du de kunskaper du behöver för att bli anställd som lärling.

Bild

Utbildningen till träarbetare ger dig kunskaper som du måste ha för att få jobb som lärling på ett företag.

I utbildningen lär du dig om husbyggnad, byggteknik och snickeri. Du får lära dig att läsa ritningar och lära dig om bland annat arbetsmiljö. Du får också prova på praktiska övningar.  

Samtidigt som du läser yrkeskurser studerar du svenska. Du kan läsa sfi D eller svenska som andraspråk beroende på dina förkunskaper.

Studier i klassrum innebär att du går i skola enligt schema och ska närvara på lektionerna.

När du klarat utbildningen behöver du arbeta som lärling tre år innan du kan ta ditt yrkesbevis. De år du arbetar som lärling har du rätt till lärlingslön enligt kollektivavtal.

Förkunskaper

  • Godkända betyg i lägst Sfi C, eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är på skolan.
  • Utbildningen är 54 veckor, 1400 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande, alltså att du lär dig på en arbetsplats. Det är en obligatorisk del av utbildningen. På APL får du öva praktiskt på det du lärt dig i skolan. Du måste vara godkänd på APL för att bli godkänd på utbildningen.

Du har APL minst 15 % av utbildningen men det kan också vara mer.
På APL följer du din handledares arbetstider.

Innehåll

I utbildningen ingår kurser inom bygg och anläggning, husbyggnad och snickeri. Det ingår också säkerhetsutbildningar som är relevanta för branschen. Samtidigt läser du svenska. 

Läs mer om innehållet i utbildningen på ansökningswebben. (Sök på träarbetare) 

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i mars och oktober.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på träarbetare)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Movant Uppsala

Adress: Hållnäsgatan 5

Telefon: 076-100 61 73

E-post: uppsala@movant.se

Skolans webbplats: Movant Uppsala

Uppdaterad: