Elektriker

Som elektriker arbetar du med att dra ledningar i fastigheter av olika slag. Du kan också arbeta med ombyggnation och renoveringar. Att arbeta som elektriker är rörligt och varierande . Du kan komma att arbeta inomhus och utomhus, på höga höjder och i trånga utrymmen. Arbetet kan vara tungt.Säkerheten är viktig och som elektriker måste du vara noggrann.

Elektriker arbetar med att göra installationer i olika typer av byggnader. Dra ledningar, montera elcentraler och sätta upp strömbrytare är exempel på vanliga arbetsuppgifter.

En elektriker kan också arbeta med service, som till exempel att reparera elektriska anläggningar, montera elcentraler, eller installera exempelvis vitvaror eller solpaneler.  

Läs mer om yrke, framtid och lön som eletriker på Arbetsförmedlingens webbplats.

Yrkesutbildning till elektriker

Utbildningen till elektriker ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling.

När du klarat utbildningen behöver du arbeta som lärling i 1-2 år innan du kan ansöka om yrkesbevis. Branschen kräver även att du ska ha godkänt betyg i Matematik 1, Svenska/svenska som andraspråk 1 samt Engelska 5. De år du arbetar som lärling har du rätt till lärlingslön enligt kollektivavtal.

Förkunskaper

  • Godkända betyg i svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk delkurs 4, eller motsvarande kunskap.
  • Godkända betyg från matematik från grundskolan eller matematik grund delkurs 4, eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen har studieformen klassrum.
  • Utbildningen är 52 veckor, 1500 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

Under utbildningen ingår praktik/APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Innehåll

Exempel på ämnen som du läser är elinstallation, motorstyrning och belysningsteknik. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet. 

Under utbildningen läser du också säkerhet som behöver i branschen.

Läs mer om innehållet i utbildningen på ansökningswebben. (Sök på Elektriker).

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i januari och augusti.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på elektriker)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan? 
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Movant Uppsala

Adress: Hållnäsgatan 5

Telefon: 076-100 61 73

E-post: uppsala@movant.se

Skolans webbplats: Movant Uppsala

Uppdaterad: