Slutbetyg och gymnasieexamen

För att få ett slutbetyg eller gymnasieexamen behöver du boka en tid hos studie- och yrkesvägledare för att planera dina studier.

  • När du bokar tid, ange att det gäller slutbetyg eller gymnasieexamen
  • Skicka in ditt underlag till studievägledningen innan du kommer på din bokade tid
  • Vid planeringen går ni igenom när du kan söka gymnasiearbeteskursen 

Studie- och yrkesvägledaren talar om för dig när de olika gymnasiearbetskurserna är sökbara under året. En del gymnasiearbeteskurser är sökbara en gång per år och andra kan sökas flera gånger under året. Underlag kan vara samlat betygsdokument, utdrag ur betygskatalog samt beskrivning av lokal kurs. Till samtalet tar du med dig dina betyg från gymnasieskola och komvux. Ta också med kursbeskrivningar från lokala kurser. Du och studie- och yrkesvägledaren går tillsammans igenom vilka kurser som ska finnas med i din gymnasieexamen och ditt slutbetyg.

Nya krav för högskoleförberedande gymnasieexamen

Vi vill uppmärksamma att den nya förordningen som gäller från och med 1 juli 2021 kan komma att få konsekvenser för dig som är mitt uppe i dina studier mot en högskoleförberedande examen och planerar att bli klar efter 1 juli 2021.  Du som har en planering mot en högskoleförberedande examen enligt den gamla planen kan behöva ändra din planering. 

Den nya förändringen innebär att de högskoleförberedande programmen kommer att slås ihop till två studieområden: studieområde samhällsvetenskap och humaniora och studieområde naturvetenskap och teknik.  

Från och med 1 juli måste en högskoleförberedande examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora innehålla 100p Historia, 100 p samhällskunskap och 100 p naturkunskap. Det kommer att räcka med 100 p matematik. Inom studieområde natur och teknik kommer kravet vara 100 p samhällskunskap, 100 p naturkunskap men endast 50p historia. Inom båda områdena kommer naturkunskap kunna ersättas av endast två av kurserna fysik, kemi eller biologi. Det kommer även att ingå fler programgemensamma kurser.  

Om du är i studier och behöver göra en ny planering, kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola. Om du är inskriven på Hermods, eller befinner dig mellan studier och för närvarande inte är inskriven på någon skola, kontakta studievagledning@uppsala.se

På skolverkets hemsida kan du läsa mer om förändringarna:  Komvux för stärkt kompetensförsörjning - Skolverket  

Slutbetyg från Komvux

För dig som påbörjat studier på gymnasiet eller komvux före 1 juli 2012, har möjligheten att läsa mot ett slutbetyg förlängts till och med 1 juli 2025. 

Om du har ett samlat betygsdokument och vill veta mer om dina möjligheter till ett slutbetyg ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare på utbildnings- och jobbcenter, studievagledning@uppsala.se

Beställa slutbetyg

Du som planerar att ta ut slutbetyg måste beställa det. Beställningen av slutbetyg ska göras i den kommun där du är folkbokförd. Slutbetyg ska innehålla 2350 poäng och gymnasieexamen 2400 poäng. 

Du får besked via e-post var du kan hämta din gymnasieexamen eller slutbetyg. Det kan ta några veckor från beställning tills dess att du får gymnasieexamen eller slutbetyg.

Gymnasieexamen och slutbetyg skickas till UHRs databas (Universitets- och högskolerådet). Det är alltid ditt ansvar att kontrollera att dokumentet har kommit in.

Beställ ditt slutbetyg här

Uppdaterad: