Gymnasieexamen och slutbetyg

Om ditt mål är en gymnasieexamen eller ett slutbetyg behöver du boka en tid med en studie- och yrkesvägledare för att planera dina studier.

Komplettera för att få slutbetyg

Om du är du född 1994 eller tidigare och gick ut gymnasiet med ett samlat betygsdokument (med betyg i formen G-VG-MVG) har du fortfarande chansen att komplettera för att få slutbetyg. Men det börjar bli ont om tid: sista datum att utfärda slutbetyg är 30 juni 2025.

Ta kontakt med oss snarast för att se vilka möjligheter du har!

Planera dina studier för att få gymnasieexamen eller slutbetyg

Du som vill komplettera dina studier för att bli klar med gymnasieexamen eller ett slutbetyg behöver göra en planering. Det gör du tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Förbered dig innan samtalet genom att ha dina betygsdokument nära till hands. 

I en gymnasieexamen ingår kursen komvuxarbete. När du ska ansöka till kursen komvuxarbete ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare. Har du redan ett godkänt betyg i kursen gymnasiearbete kan du använda den kursen i en gymnasieexamen. 

Viktigt att veta: Kursen Idrott och hälsa 1 kan inte ingå i en gymnasieexamen från komvux. För att ta reda på vilka kurser du behöver läsa kontakta studie- och yrkesvägledare.

Beställa gymnasieexamen eller slutbetyg 

När du är klar med dina studier och önskar beställa en gymnasieexamen eller ett slutbetyg behöver du kontakta studie- och yrkesvägledningen. Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare går du igenom underlaget för slutbetyg eller gymnasieexamen för att säkerställa att ett slutbetyg eller en gymnasieexamen kan utfärdas. 

Om du är du född 1994 eller tidigare och gick ut gymnasiet med ett samlat betygsdokument är det särskilt bråttom. Sista datum för att utfärda slutbetyg är 30 juni 2025. Ta kontakt med oss snarast!

Nya krav för högskoleförberedande gymnasieexamen 

Vi vill uppmärksamma att den nya förordningen som gäller från och med 1 juli 2021 kan komma att få konsekvenser för dig som är mitt uppe i studier mot en högskoleförberedande examen och planerar att bli klar efter 1 juli 2021.  Du som har en planering mot en högskoleförberedande examen enligt den gamla planen kan behöva ändra din planering.  

Den nya förändringen innebär att de högskoleförberedande programmen kommer att slås ihop till två studieområden: studieområde samhällsvetenskap och humaniora och studieområde naturvetenskap och teknik.   

Från och med 1 juli måste en högskoleförberedande examen inom studieområdet samhällsvetenskap och humaniora innehålla 100p Historia, 100 p Samhällskunskap och 100 p Naturkunskap. Det kommer att räcka med 100 p Matematik. Inom studieområde naturvetenskap och teknik kommer kravet vara 100 p Samhällskunskap, 100 p Naturkunskap men endast 50p Historia. Inom båda områdena kommer naturkunskap kunna ersättas av endast två av kurserna fysik, kemi eller biologi. Det kommer även att ingå fler programgemensamma kurser.   

Om du är i studier och behöver göra en ny planering, kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola. Om du studerar på Hermods, eller befinner dig mellan studier och för närvarande inte studerar på någon skola, kontakta studievagledning@uppsala.se 

På skolverkets hemsida kan du läsa mer om förändringarna:  Komvux för stärkt kompetensförsörjning - Skolverket  

Slutbetyg från Komvux

För dig som påbörjat studier på gymnasiet eller komvux före 1 juli 2012, har möjligheten att läsa mot ett slutbetyg förlängts till och med 1 juli 2025. 

Om du har ett samlat betygsdokument och vill veta mer om dina möjligheter till ett slutbetyg ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare på utbildnings- och jobbcenter, studievagledning@uppsala.se

Beställa betyg

Läs mer om att beställa betyg här på webbplatsen

Uppdaterad:

Andra sidor under: Gymnasieexamen och slutbetyg