Undersköterska validering

Utbildningen är för dig som har arbetat inom vård och omsorg motsvarande minst 6 månader på heltid under de senaste 3 åren och redan har kunskaper du kan tillgodoräkna dig. Du läser de delar du saknar för att få formell kompetens som undersköterska.

Validering innebär att du kan få dina kunskaper bedömda och kartlagda. I valideringsutbildningen får du räkna in det du redan kan, och sedan studera det du behöver för att bli undersköterska. 

Utbildningen passar dig som

 • har yrkeserfarenhet inom vård och omsorg
 • vill komplettera kunskaper och få formell kompetens som undersköterska
 • kan studera på egen hand
 • klarar att läsa på gymnasial nivå

Förkunskaper (gäller från oktober 2024)

 • Godkända betyg i svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk delkurs 4, eller motsvarande kunskap.
 • Du ska ha jobbat motsvarande 6 månader på heltid under de senaste 3 åren. Med ansökan behöver du bifoga ett arbetsgivarintyg.
 • Du behöver också göra en inledande kartläggning. Läs mer här om hur du gör steg för steg: Valideringsutbildning - gäller från oktober 2024 (uppsala.se)

Om utbildningen

 • Utbildningen är på heltid.
 • Utbildningen är 52 veckor, 1400 poäng.
 • Utbildningen har studieformen flex, där du studerar två dagar/vecka på skolan och övrig tid studerar du på egen hand.
 • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

APL/Praktik

APL är en viktig del av utbildningen. Hur mycket APL just du ska göra beror på din tidigare erfarenhet.
APL förekommer under vardag, kväll och helg. Du ska kunna följa handledarens arbetstider och vara beredd på obekväm arbetstid.

För APL behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Innehåll

Under utbildningen läser du bland annat kurser i omvårdnad, psykiatri, hälso- och sjukvård, psykologi samt anatomi och fysiologi. 

Läs mer om innehållet i utbildningen på Ansökningswebben. (Sök på Undersköterska - validering) 

Ansök till utbildningen

Valideringsutbildning startar i mars och oktober.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på Undersköterska validering)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning Boländerna

Adress: Björkgatan 26

Telefon: 018-727 49 00

E-post: ujc.skolexp@uppsala.se

Skolans webbplats: Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning

Uppdaterad: