Utbildningsvägar

Du kan läsa teoretiska grund- och gymnasiekurser eller utbildningar på yrkeshögskola, folkhögskola, universitet och högskola.

Teoretiska grund- och gymnasiekurser

Läs kurser i allmänna ämnen på grundläggande och gymnasial nivå. Det finns flera utbildningsanordnare.

Läs mer om teoretiska grund- och gymnasiekurser

Yrkeshögskola

Yrkeshögskolorna ger kvalificerade yrkesutbildningar som är anpassade efter arbetslivets behov. Utbildningarna är ofta avgiftsfria och CSN-berättigade. 

Yrkeshögskolans utbildningar

  • är på eftergymnasial nivå och leder antingen till en yrkeshögskoleexamen eller till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen
  • ges av kommuner, företag, organisationer och högskolor

Läs om utbildningar på yrkeshögskolan

Folkhögskola

Det finns cirka 150 folkhögskolor i Sverige. Folkhögskolorna drivs av folkrörelser, ideella organisationer, stiftelser, föreningar, landsting och regioner. På folkhögskola kan du läsa:

  • allmän linje, ett till fyra år beroende på förkunskaper. Kan ge grundläggande behörighet för eftergymnasiala studier
  • särskilda kurser, inriktade på ett speciellt ämne, till exempel yrkesutbildningar inom musik, teater, bild och konst, pedagogik och journalistik
  • övriga kurser, till exempel kortkurser, sommarkurser, uppdragsutbildningar och kurser inom andra skolformer

Läs om utbildningar på folkhögskola

Universitet och högskola

På universitet och högskolor kan du välja bland flera tusen utbildningar. Alla kurser och utbildningar på högskolan mäts i högskolepoäng.    

Se alla utbildningar på högskolor och universitet på studera.nu

Uppdaterad: