Målare

Vill du har ett kreativt och skapande yrke? Då kan målare vara rätt för dig. I utbildningen får du både teoretiska kunskaper och lära dig olika tekniker. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår. För den här utbildnngen ska du vara godkänd i svenska eller svenska som andraspråk.

Utbildningen till målare ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling. Utbildningen är individanpassad. Beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet kan studielängden variera. 

Utbildningen är godkänd av Måleribranschens Yrkesnämnd - MYN.

När du klarat utbildningen behöver du arbeta som lärling i ca 2 år innan du kan ta ditt yrkesbevis. De år du arbetar som lärling har du rätt till lärlingslön enligt kollektivavtal.

Förkunskaper

  • Godkända betyg i svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk delkurs 4, eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen har studieformen klassrum.
  • Utbildningen är 48 veckor, 1200 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

APL/Praktik

APL, arbetsplatsförlagt lärande, är en viktig del av utbildningen.
Du har APL minst 15 % av utbildningen men det kan också vara mer.
På APL följer du din handledares arbetstider.

Innehåll

I utbildningen ingår specialkurser inom Måleri. Du läser teoretiska kurser inom måleritekniker men lär dig också ritningsläsning, arbetsmiljö och ergonomi. Det ingår också säkerhetsutbildningar som är relevanta för branschen. 

Läs mer om innehållet i utbildningen på Ansökningswebben. (Sök på Målare) 

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i januari och oktober.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på Målare)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Movant Uppsala

Adress: Hållnäsgatan 5

Telefon: 076-100 61 73

E-post: uppsala@movant.se

Skolans webbplats: Movant Uppsala

Uppdaterad: