Arbetspsykologisk utredning

Här hittar du information om arbetspsykologisk utredning.

Arbetspsykologisk utredning

En arbetspsykologisk utredning är ett hjälpmedel för att skaffa sig ett bättre beslutsunderlag när man funderar över sin studie- och yrkesframtid. Den kan ge svar på hur de personliga förutsättningarna ser ut, vad är mina starka sidor, respektive svaga. Den ger en grund för att med handläggare föra en diskussion kring intressen, studier och yrke. Proven visar inte bara starka och svaga sidor utan också möjligheter till utveckling och förändring. Att se vilka anpassningar som kan behövas i utbildning, praktik o arbete. Tanken är att om man har en god bild av sina förmågor så blir det lättare att göra kloka och lyckade val.

När kan det vara lämpligt med en APU?

• När man är osäker på inriktning: studier eller arbete
• Om man är osäker på vilka yrkesområden som kan passa
• Står inför/är i studier och funderar på om nivån är rätt eller om man har ett behov av stöd
• När man misslyckats med studier eller i arbetslivet och inte riktigt förstår skälen till att det inte går bra.

Hur går det till?

Själva testningen genomförs på måndag/onsdag förmiddag, vid behov kan tiderna ändras. Dagen efter får deltagaren se resultaten. Fredag eller måndag träffas deltagaren med psykolog och handläggare för att redovisa resultat utifrån aktuell frågeställning. Tillsammans funderar man över vad resultaten betyder för planeringen, vad man ska ta hänsyn till och vilken typ av stöd som kan vara lämpligt. Testningen ger ett diskussionsunderlag. Fortsatt planering bestämmer handläggare/deltagare.

 

Uppdaterad: