Jobb och arbetsträning

På utbildnings- och jobbcenter får du som har försörjningsstöd hjälp att hitta olika vägar till arbete eller studier. Din socialsekreterare bedömer om du ska ha kontakt med oss.

Kvinna i kök

I första samtalet med Utbildnings- och jobbcenter får du information om vilket stöd du kan få och vad du själv har för ansvar. Tillsammans gör vi en plan för din väg till arbete eller studier.

Det är viktigt att du deltar i aktiviteterna som ingår i din planering med utbildnings- och jobbcenter. Du ska följa planeringen för att ha rätt till försörjningsstöd. Vi har kontakt med din socialsekreterare. 

Exempel på aktiviteter 

  • Delta på träffar med arbetsgivare som behöver anställa personal.
  • Praktik för att få anställning eller arbetslivserfarenhet och referenser.
  • Delta i en workshop om ansökningshandlingar.
  • Arbetsträning för att ta reda på hur mycket du kan arbeta och vad du kan arbeta med.
  • Träffa studie- och yrkesvägledare.

Du träffar oss regelbundet för att följa upp din planering.

Arbetsträning och praktik

Jobbspår

Mässor och rekryteringsträffar

Ung intro

Uppdaterad: