Matchningsträff hemvård

Tidigare erfarenhet och intresse hemvård

Har du tidigare erfarenhet eller utbildning inom vård och omsorg? (obligatoriskt)
Är du intresserad av vård och omsorg? (obligatoriskt)
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildnings- och jobbcenter ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.

Vi samlar in uppgifterna för handläggning. Det gör vi utifrån den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling på datainspektionen.se

Uppgifterna lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlag (1990:782) och gallras när de inte längre är aktuella.

Begär utdrag eller klaga

Om du vill ta del av de uppgifter vi har sparade om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar.

Rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se.

Vid frågor om din personuppgiftsbehandling kontaktar du utbildningsnämnden via utbildningsnamnden@uppsala.se

Om du har frågor om behandlingen eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet AB via dso.uppsala@jpinfonet.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

Datainspektionen.se

Uppdaterad: