Prövning

Uppsala kommun har två prövningsperioder per år; en gång på hösten och en gång på våren. En prövning är ett prov som testar dina kunskaper i en kurs. Du som har kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan göra en prövning. Om du har betyg i en kurs/ämne och vill höja ditt betyg kan du också göra en prövning.

Rätt till prövning har du först fr.o.m. 1 juli det år du fyller 20 år och samtidigt inte studerar på gymnasieskola. Du kan även ha rätt till att göra prövning om du är 19 år och utskriven från gymnasiet. Om du är 19 eller 20 år och söker prövning så behöver du uppvisa Examensbevis eller Studiebevis så att Prövningsenheten kan se att du är utskriven från gymnasiet.

En prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand, enligt gällande kursplan och betygskriterier. Under våren 2023 genomförs prövningar under mars månad på Hermods eller Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna. 

Om du vill göra prövning i en kurs som inte finns i prövningsschemat kan du göra en intresseanmälan till nästkommande prövningsperiod. Mejla till prövningsenhetens e-post: ujc.provning@uppsala.se   

Exempel på prövning

  • du har ett betyg i en kurs och vill prova att höja betyget
  • du behöver betyg i en kurs som du saknar betyg i sedan tidigare 

Ansökan om prövning våren 2023

Du ansöker om prövning för våren 2023 mellan 14 november och 30 december 2022.

För att din ansökan till prövning ska vara komplett måste en webbansökan göras och avgiften måste vara betald senast sista ansökningsdag. 

Logga in i webbansökan, klicka sedan på "Ny ansökan" och vidare på "Prövning" för att välja den kurs/kurser du vill ansöka om prövning i.  Webbansökan

Besked om antagning skickas ut några veckor efter att ansökan är stängd.

Avgift för prövning

Prövningsavgift är 500 kronor per kurs, sista inbetalningsdag är 30 december 2022.

Avgift krävs av den som har godkänt betyg sedan tidigare samt av den som inte studerar inom den kommunala vuxenutbildningen oavsett betyg. Läser man inom kommunal vuxenutbildning i annan kommun än Uppsala behöver studieintyg bifogas ansökan senast sista ansökningsdag. 

Så betalar du

QR kod Prövningen_EFBD.png

Swish: 123 655 57 59
Betalningsmottagare: Prövningsenheten, Uppsala kommun
Ange namn, personnummer och kurs i meddelandefältet. 

Prövningsavgiften ska vara inbetald senast sista ansökningsdag för att din ansökan ska ses som komplett och kunna handläggas! Om du inte betalar, är din anmälan inte giltig.

Inbetald avgift återbetalas inte

Endast om Prövningsenheten inte kan genomföra prövningen av praktiska orsaker återbetalas avgiften.

Prövningsscheman 

Prövningarna genomförs på Hermods eller Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna.  

Om två eller fler prövningar är planerade till samma dag måste du prioritera vilken av prövningarna du vill göra. Det är endast möjligt att göra en (1) prövning per dag. Urvalet sker i den ordning ansökan kommer in. 

Ämnesinformation, tider för olika moment utöver skriftligt prov får du av skolan där prövningen görs. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. 

Eventuella muntliga delar, laborationer med mera som ingår i prövningarna kommer skolan att kalla till. 

Tider för prövningar våren 2023

Tider för prövningar på Utbildnings- och jobbcenter våren 2023

Tider för prövningar på Hermods våren 2023

Läs mer om prövningar på Hermods webbplats

Betyg

Administration av betyg tar minst fyra veckor, därefter rapporteras det in till UHR. Du måste själv kontrollera att dina betyg har kommit in på antagning.se.

 

Prövningsenheten

Uppdaterad: