Prövning

En prövning är ett prov som testar dina kunskaper i en kurs. Du som har kunskaper i ett ämne men saknar betyg kan göra en prövning. Om du har betyg i en kurs/ämne och vill höja ditt betyg kan du också göra en prövning.

Rätt till prövning har du först fr.o.m. 1 juli det år du fyller 20 år och samtidigt inte studerar på gymnasieskola. Du kan även ha rätt till att göra prövning om du är 19 år och utskriven från gymnasiet. Om du är 19 eller 20 år och söker prövning så behöver du uppvisa Examensbevis eller Studiebevis så att Prövningsenheten kan se att du är utskriven från gymnasiet.

En prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand, enligt gällande kursplan och betygskriterier. Under våren 2022 genomförs prövningar under mars månad på Hermods, Movant eller Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna. 

Om du vill göra prövning i en kurs som inte finns i prövningsschemat kan du göra en intresseanmälan till nästkommande prövningsperiod. Mejla till prövningsenhetens e-post: ujc.provning@uppsala.se   

Exempel på prövning

  • du har ett betyg i en kurs men/och du vill höja betyget
  • du behöver betyg i en kurs du inte läst 

Ansökan om prövning våren 2022

Du ansöker om prövning för våren 2022 mellan 22 november 2021 och 7 januari 2022.
För att anmäla sig till prövning måste en ansökan göras i vår ansökningswebb. 
Ansök om prövning
Besked om antagning skickas ut några veckor efter att ansökan är stängd.  

Avgift för prövning

Prövningsavgift är 500 kronor per kurs, sista inbetalningsdag 7 januari 2022.
Swish: 123 655 57 59
Betalningsmottagare: Prövningsenheten, Uppsala kommun
Ange namn, personnummer och kurs i meddelandefältet. 

Prövningsavgiften ska vara inbetald senast sista ansökningsdag för att din ansökan ska ses som komplett och kunna handläggas! Om du inte betalar, är din anmälan inte giltig.

Inbetald avgift återbetalas inte. Endast om Prövningsenheten inte kan genomföra prövningen av praktiska orsaker återbetalas avgiften.

Avgift krävs av den som har godkänt betyg sedan tidigare samt av den som inte studerar inom den kommunala vuxenutbildningen oavsett betyg. Läser man inom kommunal vuxenutbildning i annan kommun än Uppsala behöver studieintyg bifogas ansökan senast sista ansökningsdag. 

Om två eller fler prövningar är planerade till samma dag måste du prioritera vilken av prövningarna du vill göra. Det är endast möjligt att göra en prövning per dag. Urvalet sker i den ordning ansökan kommer in. 

Ämnesinformation, tider för olika moment utöver skriftligt prov får du av skolan där prövningen görs. Eventuell kostnad för litteratur tillkommer. 

Prövningsscheman 

Prövningarna genomförs på Hermods, Movant eller Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna.  Prövningsscheman för våren 2022 hittar du här på webbplatsen i början av november 2021. 

Tider för prövningar på Hermods våren 2022
Läs mer om prövningar på Hermods webbplats

Tider för prövningar på Utbildnings- och jobbcenter våren 2022 

Tider för prövningar på Movant våren 2022

Eventuella muntliga delar, laborationer med mera som ingår i prövningarna kommer skolan att kalla till. Skolan skickar ut prövningsinformation ett par veckor efter att ansökningsperioden till prövningen stängt.

Betyg

Administration av betyg tar minst fyra veckor, därefter rapporteras det in till UHR. Du måste själv kontrollera att dina betyg har kommit in på antagning.se.

Ansök om prövning

Prövningsenheten

Uppdaterad: