Fastighetsskötare

Fastighetsskötare har ansvar för inre och yttre skötsel av olika slags fastigheter. Det kan vara både bostäder och kontor eller industrifastigheter. I arbetet ingår att se till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får en bra service.

Som fastighetsskötare har du mycket kontakter med människor i ditt jobb och en god social kompetens är av vikt för yrket. Arbetet är fritt och omväxlande. Du ställs ofta inför tekniska problem som måste lösas. Men du ska också kunna möta och behandla krav samt önskemål från hyresgästerna i fastigheten.

Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man är anställd. Hos små fastighetsbolag är det vanligt att en och samma person har arbetsuppgifter inom ett bredare område, medan det inom ett större företag är vanligare att man är specialiserad i en yrkesroll.

Läs mer om yrke, framtid och lön som fastighetsskötare på Arbetsförmedlingens webbplats.

Yrkesutbildning till fastighetsskötare

På utbildningen till fastighetsskötare får du grundläggande kunskaper inom VVS, el samt ekonomi och förvaltning/juridik. Du kommer att få mer allmänna kunskaper inom drift och underhåll/reparation av fastigheter. Det ingår även kurser inom skötsel av yttre miljö.

Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. Utbildningen är en lärlingsutbildning med den största delen av utbildningen på en arbetsplats.

Under utbildningen får du också läsa säkerhetsutbildningar relevanta för branschen. 

Förkunskaper

  • Godkända betyg i svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk delkurs 4, eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är en lärlingsutbildning med minst 70 % av tiden på ett företag.
  • Utbildningen är 48 veckor, 1200 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

Utbildningen är en lärlingsutbildning med minst 70 % av tiden på en arbetsplats.

Innehåll

Under utbildningen läser du bland annat kurser inom el och VVS men också fastighetsförvaltning och yttre miljö. Du läser också säkerhetsutbildningar som behövs i branschen.

Läs mer om innehållet i utbildningen på ansökningswebben. (Sök på fastighetsskötare).

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i januari, mars, augusti och oktober.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på fastighetsskötare)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan? 
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Movant Uppsala

Adress: Hållnäsgatan 5

Telefon: 076-100 61 73

E-post: uppsala@movant.se

Skolans webbplats: Movant Uppsala

Uppdaterad: