Yrkesinriktad språkutbildning, sfx

Om du har yrkeskompetens från ett annat land och snabbt vill lära dig svenska och börja arbeta kan du läsa svenska för yrkesutbildade, sfx.

Information in English: Swedish for trained professionals

Are you a trained professional from another country? Do you want to learn Swedish quickly to start working within your profession? Then you can study Swedish for professionals, sfx.

Read more about Swedish for professionals, sfx

Kommande utbildningsstarter

Vi startar nya kurser var tionde vecka och tar emot ansökningar löpande. Du hittar mer information om Svenska för medicinsk personal (sfm) och Svenska för pedagoger (sfp) längre ner på sidan. 

Svenska för yrkesutbildade (sfx) i Uppsala län

Svenska för yrkesutbildade, sfx, är utbildning i svenska med inriktning på yrkesspråk. Du studerar tillsammans med andra från ditt yrkesområde och lär dig hur ditt yrke fungerar i Sverige. Syftet med utbildningen är att du ska få de språkkunskaper som krävs för att du ska kunna söka yrkeslegitimation.

Kurserna börjar från olika svenskanivåer. Både sfi (svenska för invandrare) och sva (grundskole- och gymnasiesvenska) ingår i kurserna. Förutom svenska läser du även orienteringskurser med fokus på ditt yrke. 

Svenska för medicinsk personal (sfm) 

Om du är utbildad till sjuksköterska, tandläkare, läkare, fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller apotekare och vill fortsätta arbeta i yrket i Sverige kan du studera sfm. Utbildningen är yrkesanpassad och ett första steg mot att ansöka om svensk legitimation från Socialstyrelsen. 

Utbildningen sfm

Svenska för pedagoger (sfp)

Utbildningen för dig som är utbildad till lärare eller har jobbat några år som lärare och har en examen i ett eller flera ämnen som ingår i en lärarbehörighet. sfp är en särskilt anpassad utbildning för dig som vill fortsätta arbeta inom yrket i Sverige och ett första steg mot att ansöka om svensk lärarlegitimation från Skolverket.

Utbildningen sfp

För mer information om yrkesinriktad språkutbildning kontakta: sfx@uppsala.se

Uppdaterad: