Yrkesinriktad språkutbildning, sfx

Om du har yrkeskompetens från ett annat land och snabbt vill lära dig svenska och börja arbeta kan du läsa svenska för yrkesutbildade, sfx.

Svenska för yrkesutbildade, sfx, är en utbildning i svenska med inriktning på yrkesspråk. Du lär dig också hur ditt yrke fungerar i Sverige. Du studerar tillsammans med andra från ditt yrkesområde. Syftet med utbildningen är att du ska få de språkkunskaper som krävs för att du ska kunna söka yrkeslegitimation.

Kurserna börjar från olika svenskanivåer. Både sfi (svenska för invandrare) och sva (grundskole- och gymnasiesvenska) ingår i kurserna. Förutom svenska läser du även orienteringskurser med fokus på ditt yrke. 

Sfx-utbildningar i Uppsala län

Svenska för medicinsk personal (sfm) 

Om du är utbildad till sjuksköterska, tandläkare, läkare, fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller apotekare och vill fortsätta arbeta i yrket i Sverige kan du studera sfm. Utbildningen är yrkesanpassad och ett första steg mot att ansöka om svensk legitimation från Socialstyrelsen. 

Läs mer om utbildningen sfm

Svenska för pedagoger (sfp)

Utbildningen för dig som är utbildad till lärare eller har jobbat några år som lärare och har en examen i ett eller flera ämnen som ingår i en lärarbehörighet. sfp är en särskilt anpassad utbildning för dig som vill fortsätta arbeta inom yrket i Sverige och ett första steg mot att ansöka om svensk lärarlegitimation från Skolverket.

Läs mer om utbildningen sfp

För mer information om yrkesinriktad språkutbildning kontakta: sfx@uppsala.se

Uppdaterad:

Andra sidor under: Yrkesinriktad språkutbildning, sfx