Golvläggare med svenska som andraspråk

På utbildningen till golvläggare får du lära dig att lägga golv i olika material. Det ingår också kurser i husbyggnad, både grundläggande teori och praktiska övningar. När du är klar med utbildningen kan du söka anställning som lärling. Samtidigt som du läser yrkeskurser studerar du svenska, antingen sfi D eller svenska som andraspråk.

I utbildningen läser du yrkeskurser inom golvläggning och husbyggnad, samtidigt som du studerar svenska på en nivå som passar dig. Du får grundläggande teoretiska kunskaper inom till exempel ritningsläsning, arbetsmiljö och byggteknik. Du får även prova på praktiska övningar inom till exempel murning och snickeri/träarbete. Därefter läser du kurser inom golvläggning.

Samtidigt som du läser yrkeskurser studerar du svenska. Du kan läsa SFI D eller svenska som andraspråk beroende på dina förkunskaper.

Studier i klassrum innebär att du går i skola enligt schema och ska närvara på lektionerna.

Förkunskaper

  • Godkända betyg i lägst Sfi C, eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är på skolan.
  • Utbildningen är 53 veckor, 1400 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

APL står för Arbetsplatsförlagt lärande, alltså att du lär dig på en arbetsplats. Det är en obligatorisk del av utbildningen. På APL får du öva praktiskt på det du lärt dig i skolan. Du måste vara godkänd på APL för att bli godkänd på utbildningen.

Du har APL minst 15 % av utbildningen men det kan också vara mer.
På APL följer du din handledares arbetstider.

Innehåll

I utbildningen ingår kurser inom husbyggnad, ombyggnad och golvläggning av olika slag. Det ingår också säkerhetsutbildningar som är relevanta för branschen.  

Läs mer om innehållet i utbildningen på Ansökningswebben. (Sök på golvläggare) 

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i mars och oktober.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på golvläggare)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Movant Uppsala

Adress: Hållnäsgatan 5

Telefon: 076-100 61 73

E-post: uppsala@movant.se

Skolans webbplats: Movant Uppsala

Uppdaterad: