Ansöka med skyddad personuppgift

Du som har skyddade personuppgifter ska inte göra ansökan på webben. Här kan du ladda ner blankett för att göra ansökan.

Du som har skyddade personuppgifter ska inte göra ansökan via webben. Du behöver ha en blankett för ansökan. Den ska du fylla i och lämna in.

Blankett för ansökan

Du kan ladda ner en ansökan och skriva ut själv. Du kan också hämta en blankett på något av våra Utbildnings- och jobbcenter. De finns i Gottsunda, Kvarngärdet/Gränby eller Boländerna.

Ladda ner blankett Kommunal vuxenutbildning ansökan sekretess

Ladda ner blankett Kommunal vuxenutbildning ansökan sekretess (PDF, 388 KB)

Hitta ett Utbildnings- och jobbcenter

 

Lämna in ansökan med bilagor

Du kan lämna in din ifyllda ansökan på ett Utbildnings- och jobbcenter. Du kan också skicka den per post.

Lägg ansökan i ett kuvert. Skriv Sekretess på kuvertet.
I kuvertet lägger du också kopia på tidigare betyg.

Hitta ett utbildnings- och jobbcenter

Skicka kuvertet med ansökan till

Antagningsenheten för vuxenutbildning
Bolandsgatan 4
753 23 Uppsala

Uppdaterad: