Personbilsmekaniker

Som personbilsmekaniker servar , felsöker och reparerar du personbilar och motorcyklar. Du behöver vara noggrann och tycka om att lösa problem och hjälpa människor. I arbetet har du ofta kontakt med kunder.

Närbild arbete i motorrum

En personbilsmekaniker felsöker, servar och reparerar både gamla och nya bilar. I nya bilar handlar jobbet mycket om elektronik eller datorer som styr exempelvis motorsystem och bromsar. Arbetet kan också vara databaserat. Som personbilsmekaniker behöver du tycka om problemlösning.

Läs mer om yrke, framtid och lön som personbilsmekaniker på Arbetsförmedlingens webbplats.

Yrkesutbildning till personbilsmekaniker

På utbildningen till personbilsmekaniker får du lära dig arbetsmoment och metoder som behövs för att kunna reparera både moderna och äldre personbilar. I utbildningen ingå mycket praktik på verkstäder.

Förkunskaper

  • Godkända betyg i svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk delkurs 4, eller motsvarande kunskap.
  • Godkända betyg från matematik från grundskolan eller matematik grund delkurs 4, eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen har studieformen klassrum.
  • Utbildningen är 64 veckor, 1400 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

Under utbildningen ingår praktik/APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Innehåll

Under utbildningen läser du bland annat kurser som handlar fordonsteknik, verkstad och elteknik, och service och underhåll. Du lär dig också om elfordon och hybridfordon, 

Läs mer om innehållet i utbildningen på ansökningswebben. (Sök på Personbilsmekaniker).

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i januari och augusti.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på personbilsmekaniker)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan? 
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Bergstrands vuxenutbildning 

Adress: Hansellisgatan 21

Telefon: 018-418 86 30

E-post: uppsala@beut.se

Skolans webbplats: Bergstrands vuxenutbildning Uppsala

Uppdaterad: