Målare med svenska som andraspråk

Är du bra på form och färg? Passar det dig att arbeta med händerna? Då kan målare passa dig. På utbildningen läser du teoretiska kurser i måleri och lär dig praktiska tekniker. APL /praktik ingår. Du läser också svenska som andraspråk.

Utbildningen till målare ger dig kunskaper som du måste ha för att få jobb som lärling på ett företag.

När du klarat utbildningen till målare behöver du arbeta som lärling i ca 2 år innan du kan ta ditt yrkesbevis. De år du arbetar som lärling har du rätt till lärlingslön enligt kollektivavtal.

Samtidigt som du läser kurser i måleri studerar du svenska. Du kan läsa SFI D och svenska som andraspråk.

Förkunskaper

  • Godkända betyg i Sfi C eller Sfi D, eller motsvarande kunskap.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är på skolan.
  • Utbildningen är 52 veckor, 2100 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

APL/Praktik

APL, arbetsplatsförlagt lärande, är en viktig del av utbildningen.
Du har APL minst 15 % av utbildningen men det kan också vara mer.
På APL följer du din handledares arbetstider.

Innehåll

I utbildningen ingår kurser inom måleri. Du läser teoretiska kurser inom måleritekniker men lär dig också ritningsläsning, arbetsmiljö och ergonomi. Det ingår också säkerhetsutbildningar som är relevanta för branschen. 

Läs mer om innehållet i utbildningen på Ansökningswebben. (Sök på Målare med SVA grund) 

Ansök till utbildningen

Utbildningen startar i januari och oktober.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på Målare med SVA grund)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan?
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Movant Uppsala

Adress: Hållnäsgatan 5

Telefon: 076-100 61 73

E-post: uppsala@movant.se

Skolans webbplats: Movant Uppsala

Uppdaterad: