Träarbetare

Träarbetare kallas ofta snickare. I arbetet ingår att bygga, montera, reparera och underhålla olika typer av träkonstruktioner inom byggbranschen. Träarbetaren är med under stora delar av byggprocessen.

Träarbetare, eller snickare, är byggbranschens största yrkesgrupp. Arbetsuppgifterna varierande mycket. Träarbetare arbetar med nybyggnation, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler.

Träarbetare bygger bland annat formar för betonggjutning och tillverkar träkonstruktioner för stommar eller mellanväggar. De monterar byggelement, fönster- och dörrkarmar, väggbeklädnad och inredning.

Småhus, lägenhetshus, kontorslokaler, industrilokaler och sjukhus är exempel på byggnader som snickaren kan arbeta med.

Att kunna läsa ritningar är en viktig del av arbetet. 

Läs mer om yrke, framtid och lön som träarbetare på Arbetsförmedlingens webbplats

Yrkesutbildning till träarbetare

I utbildningen till träarbetare ingår både kurser inom bygg och anläggning, husbyggnad och specialkurser inom snickeri.    

Praktik/APL

Praktik är en viktig del av utbildningen. Det kallas arbetsplatsförlagt lärande, APL. På APL får du praktiskt utföra sådant du lärt dig på skolan.

När du gör APL arbetar du samma tider som din handledare på arbetsplatsen. Det kan vara både vardag, kväll och helg.

Utbildning i flera former

Utbildningen till träarbetare är 1200 poäng. Du kan också läsa utbildningen samtidigt som du läser svenska som andraspråk. Utbildningen blir då 1400 poäng. 

Träarbetare

Studier på heltid, på plats i skolan
Läs mer om träarbetare

Träarbetare med svenska som andraspråk 

Studier på heltid. Du läser svenska samtidigt som du läser yrkeskurser inom husbyggnad och mureri. Kursen är för dig som inte redan har godkänt betyg i svenska som andraspråk. 
Läs mer om träarbetare med svenska 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Träarbetare