Yrkeskurser

Här är exempel på våra yrkeskurser på gymnasial nivå. Kontakta Lärvux om du har frågor.

Fastighetsskötsel 

För dig som vill lära dig mer om vad en fastighetsskötare och vaktmästare arbetar med.

Barnet i förskolan 

För dig som vill lära dig mer om förskolebarnets lärande och förskolans verksamhet.

Service och bemötande

För dig som vill utveckla dina kunskaper om service och bemötande.

Vård och omsorg

För dig som vill ha nya kunskaper inom vård och omsorg.

Skolverkets kursregister för kurser på gymnasial nivå

Kontakta Lärvux. 

Uppdaterad: