Särskilt stöd för unga utan jobb eller plugg

Är du 19-29 år ? Bor du i Uppsala? Har du varken jobb eller plugg? Här kan du få hjälp att hitta din väg framåt.

Unga som idag varken arbetar eller studerar kan få särskilt stöd inom ett projekt som kallas ISA. Vi som arbetar i projektet är vana att hjälpa unga vuxna. Vi har olika kompetens inom vägledning och coachning och tillsammans har vi många möjligheter att hjälpa dig.

Kravet för att få stöd från oss är att du idag inte arbetar eller studerar, att du är 19-29 år och att du är bosatt i Uppsala. 

Läs mer om vilken hjälp som finns för dig som är ung utan jobb eller plugg

5 februari 2024