Trädgård

Vill du jobba med skötsel eller anläggning av trädgårdar? Då är trädgårdsutbildningen ett bra val för dig. Du får kunskap om växter och trädgårdsskötsel men också om fordon och trädgårdsmaskiner. Det är en lärlingsutbildning med den största delen av undervisningen på en arbetsplats.

Bild

Att arbeta med trädgård och trädgårdsanlägging handlar om att skapa vackra miljöer för människor att vistas i. Arbetet utförs oftast utomhus men innehållet kan variera med årstiderna. Under sommaren planterar man och sköter växter och gräsmattor, under vintern röjer man snö och sköter underhåll. 

Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor. Efter utbildningen kan du arbeta med anläggning, skötsel och underhåll åt privata företag, kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, bostadsföretag liksom åt handelsträdgårdar eller eget företagande inom trädgård.

Läs mer om yrke, framtid och lön inom trädgårdsarbete på Arbetsförmedlingens webbplats.

Trädgårdsutbildning

Utbildningen omfattar bland annat användning av växtkunskap, beskärning och trädvård, växternas biologi samt hantering av fordon och trädgårdsmaskiner.

Utbildningen ges som lärlingsutbildning. Det är en kombination av skola och
lärande i arbete. Största delen av lärandet sker på en arbetsplats.

Förkunskaper

  • Godkända betyg i svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk delkurs 4, eller motsvarande.

Om utbildningen

  • Utbildningen är på heltid.
  • Utbildningen är i formen lärling.
  • Utbildningen är 44 veckor, 1050 poäng.
  • Du har rätt att söka studiemedel från CSN. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Praktik/APL

Utbildningen är en lärlingsutbildning med den största delen av undervisningen förlagd på en arbetsplats. 

Innehåll

Under utbildningen läser du teoretiska och praktiska kurser. Du läser till exempel beskärning och trädvård, trädgårdsmaskiner, trädgårdsodling, trädgårdsanläggning och växtkunskap.

Läs mer om innehållet i utbildningen på ansökningswebben. (Sök på trädgårdsutbildning).

Ansök till utbildningen 

Trädgårdsutbildningen startar i januari och augusti.

Ansök på ansökningswebben. (Sök på trädgårdsutbildning)

Har du frågor eller vill du ha hjälp med ansökan? 
Läs mer om att söka utbildning på komvux.

Extra stöd och anpassningar

Du kan få extra stöd eller anpassningar om du behöver det för att klara dina studier.

Läs om hur Lärcentrum ger hjälp att studera på sfi och komvux

Läs om resursteamet som ger stöd när du ska planera dina studier

Intervju med tidigare elev

Luna gillar trädgårdsutbildningen

Luna är snart klar med trädgårdsutbildningen. På utbildningen har hon lärt sig mycket som hon har nytta av, både på ett framtida jobb och privat. Efterfrågan på personer som är utbildade inom trädgårdsanläggning är stor så möjligheterna att få jobb är goda. Ändå önskar Luna att utbildningen var längre för hon trivs så bra.

Läs mer om Luna gillar trädgårdsutbildningen

Frågor om utbildningen?

Har du frågor om just den här utbildningen? Då kan du kontakta skolan:

Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning Boländerna

Adress: Björkgatan 26

Telefon: 018-727 49 00

E-post: ujc.skolexp@uppsala.se

Skolans webbplats: Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning

Uppdaterad: