Trädgård

Utbildning inom trädgård.

Trädgårdsutbildning - lärling

Studiestödspoäng: 1050 poäng

Utbildningslängd: 44 veckor

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk från grundskolan, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper. 

Målgrupp: Trädgårdsutbildningen ger dig en stadig grund att stå på för ett yrke inom anläggning och skötsel av trädgårdar. Utbildningen omfattar bland annat användning av fordon och trädgårdsmaskiner, växtkunskap, beskärning och trädvård och växternas biologi. Längden på utbildningen är 44 veckor. Teori varvas med praktiska övningar och praktik.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter Boländerna

Kontaktperson: Anders Hägg 

Ansökan

Du gör din ansökan på vår ansökningswebb. Där hittar du också aktuella ansökningsdatum för kurser och utbildningar i Uppsala. 

Sök utbildningen på ansökningswebben.

Uppdaterad: