Yrkesutbildningar

En yrkesutbildning är en utbildning med praktisk inriktning. Den ger dig möjlighet att lära dig ett yrke inom en särskild bransch där det behövs arbetskraft. Att gå en yrkesutbildning på komvux ökar dina chanser till jobb!

Att gå en yrkesutbildning är ett bra val för dig som vill lära dig ett yrke med goda chanser till jobb. 

Olika sätt att läsa yrkesutbildning

Det finns några olika studieformer för yrkesutbildningar på komvux.

  • Klassrum: du har undervisning i skolan på heltid. Det är det vanligaste sättet att gå en yrkesutbildning på komvux
  • Flex: du har undervisning i skolan några dagar i veckan och studerar på egen hand övriga dagar 
  • Lärling: du får den största delen av din utbildning på en arbetsplats.
  • Yrkesutbildning med svenska: på några utbildningar kan du läsa sfi D eller svenska som andraspråk (SVA) samtidigt som du lär dig ett yrke. 

Praktik ingår alltid

I alla yrkesutbildningar ingår praktik. Det kallas för APL, arbetsplatsförlagt lärande och är en viktig del av utbildningen. Du måste bli godkänd på din APL för att kunna bli godkänd på utbildningen.

Hitta yrkesutbildningar

Här kan du hitta alla yrkesutbildningar på komvux, sorterade på olika sätt

Alla yrkesutbildningar i bokstavsordning

Alla yrkesutbildningar, sorterade per yrkesområde

Yrkesutbildningar som lärling

Yrkesutbildningar med sfi D eller svenska som andraspråk

Använda kunskaper du redan har inom ett yrke - validering

Om du idag arbetar inom ett yrkesområde men inte har komplett utbildning inom området kan du få dina kunskaper prövade. Det kallas validering. Validering är möjligt på alla yrkesutbildningar. Det finns också särskilda 
valideringsutbildningar.

Läs mer om validering och valideringsutbildningar

Samtal om studier och yrken

Har du frågor om yrken och yrkesutbildningar? Funderar du på att börja studera eller vill du veta mer om dina möjligheter? Då kan du du boka ett samtal med en studie- och yrkesvägledare. I samtalet kan du bland annat få hjälp med studievägledning, studieplanering, slutbetyg och examen med mera. 

Läs mer om studie- och yrkesvägledning och boka tid