Yrkesutbildningar

I Uppsala kan du välja bland flera yrkesutbildningar. En del av utbildningarna finns också som lärlingsutbildningar.

yrkesutbildningar_bild.png

Vad är en yrkesutbildning?

En yrkesutbildning är en utbildning med praktisk inriktning. Den ger dig möjlighet att lära dig ett yrke inom en särskild bransch.

Vissa av yrkesutbildningarna har studieformen flex som innebär att du har undervisning i skolan några dagar i veckan och att du studerar på egen hand övriga dagar. 

I alla yrkesutbildningar ingår praktik. Det kallas för APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du måste bli godkänd på din APL för att bli godkänd på utbildningen. När du är på APL följer du arbetsplatsens tider och rutiner. För vissa arbeten kan det innebära arbete på kvällar och helger. På arbeten där det krävs utdrag ur belastningsregistret gäller det också när du gör APL. Om du har frågor om APL ska du tala med skolan.

Yrkesutbildningar i Uppsala

Utbudet av yrkesutbildningar förändras kontinuerligt. Startdatum och ansökningsdatum varierar för de olika utbildningarna.

I listan nedanför kan du läsa mer om våra yrkesutbildningar inom olika områden. När det är ansökningsperiod för utbildningen hittar du den på vår ansökningswebb.

Barn och fritid

Bygg och anläggning

El och energi

Fordon och transport

Operatör inom läkemedelsindustrin

Restaurang och livsmedel

Trädgård

VVS och fastighet

Vård och omsorg

Lärlingsutbildningar

Kombinationsutbildningar - yrkesutbildning med sfi/och eller svenska som andraspråk grund

Så söker du våra yrkesutbildningar

Du gör din ansökan på vår ansökningswebb. Där hittar du också aktuella ansökningsdatum för kurser och utbildningar i Uppsala.

Ansök till en yrkesutbildning via vår ansökningswebb

Yrkesutbildningar i andra kommuner 

Om den utbildning du vill gå inte finns i Uppsala kommun kan du söka den i en annan kommun.

Uppsala kommun betalar inte utbildningsplatser i andra kommuner om motsvarande utbildning finns i Uppsala kommun inom de närmaste 12 månaderna oavsett studieform såsom distans, flex eller klassrum. 

Ansökan till annan kommun

Validering - för dig som redan har kunskap inom yrket

Du som har erfarenhet inom ett yrke kan få kunskapen validerad. Valideringen betyder att du kan tillgodoräkna dig sådana praktiska kunskaper som du redan har. Detta görs oftast genom någon form av kunskapstest som är både praktiskt och teoretiskt. På alla våra yrkesutbildningar erbjuds validering, även om upplägget kan skilja sig åt mellan utbildningarna.

Prata med din studie- och yrkesvägledare på din skola om dina möjligheter att validera just dina förkunskaper.

När du söker yrkespaketet söker du hela paketet, och eventuella kurser som kan valideras tas sedan bort från din studieplan efter den kartläggning som görs av skolan.

Kombinationsutbildningar

I en kombinationsutbildning läser du SFI (svenska för invandrare) och/eller grundläggande svenska som andraspråk i kombination med en yrkesinriktad utbildning.

Läs mer om kombinationsutbildningar

Intervjuer med elever på vuxenutbildningen

Yrkesutbildning till kock – svaret för jobbhungriga

Sara hittade sin väg till jobb via en yrkesutbildning

Träffa Jonna som har utbildat sig till kock

Utbildningen är en perfekt kombination för Hassna

Nosheen fick jobb innan utbildningen var slut

Vi har flera utbildningsanordnare i Uppsala

Hermods, Movant, Bergstrands vuxenutbildning, Maskinentreprenörerna, MoA Lärcentrum och Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning.

Här kan du se informationsfilmer från de olika utbildningsanordnarna: 

Se film om Hermods utbildningar på youtube 
Se film om Movants utbildningar på youtube
Se film om Bergstrands vuxenutbildningar på youtube
Se film om Moa Lärcentrum på youtube
Se film om Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning på youtube

Yrken och framtid

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du se framtidsprognoser för olika yrken.

Framtidsutsikter och behov inom olika yrken på arbetsformedlingen.se

 

Uppdaterad: