Centrala studiestödsnämnden, CSN

Centrala studiestödsnämnden, CSN, är den myndighet som informerar, beslutar om och betalar ut studiestöd.

Du ansöker om studiemedel på CSN:s webbplats. Där ser du även vilka utbildningar som ger rätt till studiestöd. 

Läs och ansök om studiestöd på csn.se

Uppdaterad: