Öppet hus på Lärvux 5 april

Tisdag 5 april kl 13-16 är du som vill veta mer om Lärvux välkommen att hälsa på. Du får se hur det ser ut, vilka vi är som jobbar här och vad du kan studera här.

Du som är över 20 år med intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada kan studera på Lärvux. Det finns kurser på olika nivåer och i olika ämnen. Vi bjuder på fika.

Lärvux finns på Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna.
Adressen är Bolandsgatan 4. 

Buss nummer 11, hållplats Björkgatan södra.

Läs mer om Lärvux på utbildningsochjobbcenter.uppsala.se/larvux.

30 mars 2022