Validering

Du som redan har kunskap inom ett yrke kan få kunskapen validerad. Detta görs oftast genom någon form av prov som är både praktiskt och teoretiskt. På alla våra yrkesutbildningar erbjuds validering,

Validering är för dig som redan har kunskap och erfarenhet inom ett yrke men saknar komplett utbildning. 

Validering betyder att dina praktiska kunskaper blir bedömda . Då kan du få tillgodoräkna dig sådana kunskaper som du redan har. Oftast görs valideringen genom ett kunskapstest som är både praktiskt och teoretiskt. På alla våra yrkesutbildningar erbjuds validering.

Om du funderar på dina möjligheter att få kunskaper validerade ska du prata med studie- och yrkesvägledaren på den skola där du vill gå. 

När du söker en yrkesutbildning söker du till hela utbildningen. Om det finns kurser som du kan valideras tar skolan sedan bort dem från din studieplan.

Uppdaterad: