Vård och omsorg

Utbildningar inom vård och omsorg.

Undersköterska - hälso och sjukvård

Utbildningen syftar till att ge eleven förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter och administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.

Som undersköterska inom hälso- och sjukvården arbetar du med omvårdnad. Inom hälso- och sjukvårdens vårdavdelningar och mottagningar arbetar undersköterskan i team med andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. 
Läs mer om undersköterska - hälso och sjukvård (PDF, 143 KB)

Undersköterska - hälso och sjukvård, FLEX

Lektioner där elever ska delta ges varje vecka motsvarande 20 %. Handledning erbjuds motsvarande 20 %. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) under 12 veckor innebär heltidsnärvaro motsvarande 40 timmar per vecka.
Läs mer om undersköterska - hälso och sjukvård FLEX (PDF, 144 KB)

Undersköterska - psykiatri

Utbildningen syftar till att ge eleven förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.

Du får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning, inom integrerad psykiatrisk vård eller i brukarens hem. Du kan arbeta inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri.
Läs mer om undersköterska - psykiatri (PDF, 143 KB)

Undersköterska - psykiatri, FLEX

Lektioner där elever ska delta ges varje vecka motsvarande 20 %. Handledning erbjuds motsvarande 20 %. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) under 12 veckor innebär heltidsnärvaro motsvarande 40 timmar per vecka.
Läs mer om undersköterska - psykiatri FLEX (PDF, 144 KB)

Undersköterska - äldreomsorg

En yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor inom vård och omsorg. Utbildningen leder till en formell undersköterskekompetens och ger dig kompetens att arbeta på sjukhus, vårdcentral men också inom hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende för äldre och personer med funktionsnedsättningar. Den ger också grund för fortsatta studier.

Arbetar du redan inom vården och vill fördjupa och bredda din kompetens kan du läsa vissa enstaka kurser ur utbildningen. FLEX innebär att du deltar i lärarledda lektioner cirka två dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand utifrån en studiehandledning. FLEX startar 16 mars med ansökningsperiod från 6 januari till 7 februari.  
Läs mer om undersköterska - äldreomsorg FLEX (PDF, 143 KB)

Vårdbiträde

Utbildningen är för dig som arbetar inom vård och omsorg men saknar formell utbildning. Utbildningen leder till formell vårdbiträdeskompetens. Du kan arbeta inom äldreomsorg på särskilt boende eller hemtjänst. Vanliga arbetsuppgifter är att ge praktisk hjälp med personlig omvårdnad, måltider, städning, tvätt, handling och andra ärenden. Utbildningen är uppbyggd så att du efter avslutad utbildning kan fortsätta vidare att studera till undersköterska.
Läs mer om vårdbiträde (PDF, 140 KB)

Ansökan 

Ansök till utbildning

Uppdaterad: