Vård och omsorg

Det finns flera inriktningar på utbildningarna inom vård och omsorg.

Hur är det att studera till undersköterska?

Läs vår intervju med elever som studerar till undersköterska på Utbildnings- och jobbcenter.

Undersköterska - hälso och sjukvård

Utbildningen syftar till att ge eleven förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter och administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.

Som undersköterska inom hälso- och sjukvården arbetar du med omvårdnad. Inom hälso- och sjukvårdens vårdavdelningar och mottagningar arbetar undersköterskan i team med andra undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. 
Läs mer om undersköterska - hälso och sjukvård (PDF, 142 KB)

Undersköterska - hälso och sjukvård, FLEX

Lektioner där elever ska delta ges varje vecka motsvarande 20 %. Handledning erbjuds motsvarande 20 %. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) under 12 veckor innebär heltidsnärvaro motsvarande 40 timmar per vecka.
Läs mer om undersköterska - hälso och sjukvård FLEX (PDF, 143 KB)

Undersköterska - psykiatri

Utbildningen syftar till att ge eleven förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.

Du får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning, inom integrerad psykiatrisk vård eller i brukarens hem. Du kan arbeta inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri.
Läs mer om undersköterska - psykiatri (PDF, 142 KB)

Undersköterska - psykiatri, FLEX

Lektioner där elever ska delta ges varje vecka motsvarande 20 %. Handledning erbjuds motsvarande 20 %. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) under 12 veckor innebär heltidsnärvaro motsvarande 40 timmar per vecka.
Läs mer om undersköterska - psykiatri FLEX (PDF, 143 KB)

Undersköterska - äldreomsorg

Efter utbildningen kan du jobba i äldreomsorgen. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen. Du följer din handledares schema. Det betyder att du kan behöva vara på arbetsplatsen tidiga morgnar, sena kvällar och helger. Klassrum betyder att du studerar på heltid med 15-20 timmar lärarledda lektioner i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand.
Läs mer om undersköterska - äldreomsorg (PDF, 143 KB) 

Undersköterska - äldreomsorg FLEX

Efter utbildningen kan du jobba i äldreomsorgen. Undervisningen har färre
lektioner än vad klass har så du behöver ha viss studievana. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen. Du följer din handledares schema. Det betyder att du kan behöva vara på arbetsplatsen tidiga morgnar, sena kvällar och helger. Flex betyder att du studerar på heltid med 5-10 timmar lärarledda lektioner i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand.  
Läs mer om undersköterska - äldreomsorg FLEX (PDF, 143 KB)

Undersköterska - äldreomsorg FLEX, validering 

Studiestödspoäng: 1400 poäng
Utbildningslängd: 37 veckor  
Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper. Arbetsgivarintyg måste laddas upp/bifogas i samband med ansökan till den här utbildningen.
Mål: Denna utbildning vänder sig till dig som har jobbat minst 1 år inom vård och omsorg. När du gör ansökan ska du också bifoga ett arbetsgivarintyg. För att få en fullständig examen behöver du godkända betyg från gymnasiet i samhällskunskap och svenska som andraspråk 1/svenska 1. Du arbetar i veckorna och kommer till skolan en dag i veckan. Skolan tar vara på din erfarenhet och du läser utbildningen under en förkortat tid där du validerar moment genom din yrkeslivserfarenhet. 

Vårdbiträde

Studiestödspoäng: 850 poäng
Utbildningslängd: 42 veckor  
Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper. 
Mål: Utbildningen syftar till att ge dig yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet som till exempel stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter, och administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. I utbildningen ingår totalt 4 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL). Arbetsplatsförlagt lärande innebär lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Du följer din handledares schema, vilket kan komma att innebära kvälls- och helgpass.

Ansökan

Du hiittar aktuella utbildningar på ansökningswebben.

Ansök till utbildningarna här.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Vård och omsorg