Vård och omsorg

Det finns flera inriktningar på utbildningarna inom vård och omsorg.

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Läs vår intervju med Victoria som studerat vård och omsorg och nu jobbar på Akademiska sjukhuset. 

Undersköterska 

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 72 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Utbildningen syftar till att ge dig förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. De första 45 veckorna av utbildningen motsvarar kurspaketet Vårdbiträde. 15% av den sammanhållna utbildningen motsvarar 12 veckor (APL). Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär lärande på en eller flera arbetsplatser. Du följer din handledares schema, vilket innebär att du kan ha pass dagtid, kvällstid och/eller helg. 

Utbildningsanordnare: Moa Lärcentrum, Kontaktperson: Jeanette Zetterqvist  

Undersköterska - hälso och sjukvård, FLEX

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 67 veckor

Ansökan till utbildningen är just nu stängd  

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Flex: Lektioner där elever ska delta ges varje vecka motsvarande 20 %. Handledning erbjuds motsvarande 20 %. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) under 12 veckor innebär heltidsnärvaro motsvarande 40 timmar per vecka.

Utbildningsanordnare: Moa Lärcentrum, Kontaktperson: Jeanette Zetterqvist  

Undersköterska - psykiatri

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 67 veckor

Ansökan till utbildningen är just nu stängd 

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Utbildningen syftar till att ge eleven förmåga att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. Du får kompetens att arbeta som skötare inom psykiatrisk vård på en psykiatrisk vårdavdelning, öppenvårdsavdelning, inom integrerad psykiatrisk vård eller i brukarens hem. Du kan arbeta inom barn, vuxen- eller äldrepsykiatri. 

Utbildningsanordnare: Moa Lärcentrum, Kontaktperson: Jeanette Zetterqvist  

Undersköterska - psykiatri, FLEX

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 67 veckor

Ansökan till utbildningen är just nu stängd 

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Flex: Lektioner där elever ska delta ges varje vecka motsvarande 20 %. Handledning erbjuds motsvarande 20 %. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) under 12 veckor innebär heltidsnärvaro motsvarande 40 timmar per vecka.

Utbildningsanordnare: Moa Lärcentrum, Kontaktperson: Jeanette Zetterqvist 

Undersköterska - äldreomsorg

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 67 veckor

Ansökan till utbildningen är just nu stängd 

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Efter utbildningen kan du jobba i äldreomsorgen. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen. Du följer din handledares schema. Det betyder att du kan behöva vara på arbetsplatsen tidiga morgnar, sena kvällar och helger. Klassrum betyder att du studerar på heltid med 15-20 timmar lärarledda lektioner i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning i Boländerna, Kontakt: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Läs mer om utbildningen på skolans webbplats.

Undersköterska - äldreomsorg FLEX

Studiestödspoäng: 1500 poäng

Utbildningslängd: 72 veckor  

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Efter utbildningen kan du jobba i äldreomsorgen. Undervisningen har färre lektioner än vad klass har så du behöver ha viss studievana. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen. Du följer din handledares schema. Det betyder att du kan behöva vara på arbetsplatsen tidiga morgnar, sena kvällar och helger. Flex betyder att du studerar på heltid med 5-10 timmar lärarledda lektioner i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand.  

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning i Boländerna, Kontakt: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Läs mer om utbildningen på skolans webbplats.

Undersköterska - äldreomsorg FLEX, validering 

Studiestödspoäng: 1400 poäng

Utbildningslängd: 37 veckor  

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper. Arbetsgivarintyg måste laddas upp/bifogas i samband med ansökan till den här utbildningen.

Mål: Denna utbildning vänder sig till dig som har jobbat minst 1 år inom vård och omsorg. När du gör ansökan ska du också bifoga ett arbetsgivarintyg. För att få en fullständig examen behöver du godkända betyg från gymnasiet i samhällskunskap och svenska som andraspråk 1/svenska 1. Du arbetar i veckorna och kommer till skolan en dag i veckan. Skolan tar vara på din erfarenhet och du läser utbildningen under en förkortat tid där du validerar moment genom din yrkeslivserfarenhet. 

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning i Boländerna, Kontakt: studievagledning.bolanderna@uppsala.se

Läs mer om utbildningen på skolans webbplats.

Vårdbiträde

Studiestödspoäng: 850 poäng

Utbildningslängd: 42 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper. 

Mål: Utbildningen syftar till att ge dig yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet som till exempel stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter, och administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. I utbildningen ingår totalt 4 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL). Arbetsplatsförlagt lärande innebär lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Du följer din handledares schema, vilket kan komma att innebära kvälls- och helgpass.

Utbildningsanordnare: Moa Lärcentrum, Kontaktperson: Jeanette Zetterqvist 

Ansökan

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Uppdaterad: