Kombinationsutbildning - yrkesutbildning och svenska

Du läser svenska, Sfi, och/eller grundläggande svenska i kombination med en yrkesinriktad utbildning inom vård, pedagogik, bygg och produktion eller hotell.

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Målare med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 1400 poäng

Utbildningslängd: 58 veckor  

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: SFI kurs C eller motsvarande

Mål: Måleriyrket är ett kreativt och skapande yrke. Man jobbar med allt från underarbete som spackling till tapetsering och ytskiktsmålning. Målaren är i många olika miljöer och kan flytta sig mellan olika platser ofta. Du kan renovera gammalt eller måla nytt. I utbildningen får du grundläggande teoretiska kunskaper och arbeta praktiskt med olika tekniker. APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår.

Parallellt med yrkeskurserna studerar du svenska språket utifrån din nivå. Du läser SFI/Svenska som andraspråk så länge som du läser yrkeskurser i komboutbildningen. När yrkeskurserna är klara avslutar du din komboutbildning på aktuell skola, men är välkommen att söka och läsa klart svenska som andraspråk som enstaka kurs på ny skola.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Träarbetare med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 1400 poäng

Utbildningslängd: 58 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: SFI kurs C klar eller motsvarande. 

Mål: Träarbetaren, även kallad snickare, arbetar med många olika arbetsuppgifter. Du arbetar med husbyggnation, från formsättning till takkonstruktioner och inredning. Du är på många delar av ett bygge: högt upp i ett höghus, vid byggnation av friggebod eller vid renovering av kök. Uppdragen kan vara privata bostäder till stora byggen.

Parallellt med yrkesutbildningar studerar du svenska språket utifrån din nivå. Du läser SFI/Svenska som andraspråk så länge som du läser yrkeskurser i komboutbildningen. När yrkeskurserna är klara avslutar du din komboutbildning på aktuell skola, men är välkommen att söka och läsa klart svenska som andraspråk som enstaka kurs på ny skola.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Plattsättare med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 1400 poäng

Utbildningslängd: 58 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: SFI kurs C klar eller motsvarande. 

Mål: Plattsättare klär väggar eller golv med kakel, klinker, konstbetongplattor eller mosaik, oftast inomhus. Uppgifterna kan variera mellan allt ifrån att sätta plattor i kök, badrum till stora entréer eller simhallar. I uppgifterna ingår också underarbeten, som tätskiktning av golv eller väggar. En plattsättare måste vara noggrann. Plattorna ska sättas i rätt mönster, med rätt sorts fästmassa och fogarna ska härda på rätt sätt. De mer hantverksbetonade jobben syns allt mer i dagens byggande och keramiska material som kakelplattor och klinkers används till stor del i det moderna byggandet.

Parallellt med yrkeskurserna kommer du även att studera svenskaspråket utifrån din nivå. Du läser SFI/Svenska som andraspråk så länge som du läser yrkeskurser i komboutbildningen. När yrkeskurserna är klara avslutar du din komboutbildning på aktuell skola, men är välkommen att söka och läsa klart svenska som andraspråk som enstaka kurs på ny skola.

Utbildningsanordnare: Movant, e-post: uppsala@movant.se

Butikssäljare inom fordonsbranschen med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 750 poäng  

Utbildningslängd: 37 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: SFI kurs C klar eller motsvarande. 

Mål: Som reservdelspersonal kan du exempelvis arbete som ansiktet utåt på ett företag som tillhandahåller reservdelar till olika fordon. Reservdelspersonal är en bred utbildning som kombinerar grundläggande fordons- och lagerkurser med handelskurser i hur man bemöter olika kunder.

Parallellt med yrkeskurserna kommer du att studera svenska språket utifrån din nivå i svenska.

Utbildningsanordnare: Bergstrands vuxenutbildning (fd Yrkesplugget)
e-post: kontakt.hansellisgatan@bergstrandsutbildningar.se

Barnskötare med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 1400

Utbildningslängd: 65 veckor (inklusive APL 10 veckor)

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: SFI kurs C eller motsvarande

Mål:  Utbildningen i sin helhet avser att ge dig kunskaper för arbete som barnskötare. Du studerar svenskaspråket parallellt med yrkeskurserna. Utbildningens kurstid kan variera då den påverkas av din språknivå. Studieplanering görs på skolan vid start. Studierna är på heltid, 100%. SFI D studeras i första blocket. Grundläggande svenska som andraspråk, nationell delkurs 2 och 3 studeras i andra blocket och nationell delkurs 4 och svenska som andraspråk 1 studeras i sista blocket.

Du läser SFI/Svenska som andraspråk så länge som du läser yrkeskurser i komboutbildningen. När yrkeskurserna är klara avslutar du din komboutbildning på aktuell skola, men är välkommen att söka och läsa klart svenska som andraspråk som enstaka kurs på ny skola.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda,  kontaktperson: Kristoffer Moteie

Undersköterska med svenska som andraspråk grund 

Studiestödspoäng: 1500 poäng  

Utbildningslängd: 107 veckor (APL 14 veckor) 

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper:  Godkänd i SFI kurs D eller motsvarande

Mål: Utbildningen riktar sig till dig som är klar med SFI D och vill påbörja utbildning inom undersköterska. I utbildningen läser du grundläggande svenska som andraspråk upp till svenska som andraspråk 1 på gymnaisenivå. Du läser svenskan parallellt med vårdkurserna. Utbildningen syftar till att ge dig språkliga och yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter. De första 65 veckorna i utbildningen motsvarar kurspaketet Vårdbiträde. OBS! Har du redan läst Svenska som andraspråk delkurs 2 och 3 kommer du att läsa utbildningen på 75% studietakt.

Du läser SFI/Svenska som andraspråk så länge som du läser yrkeskurser i komboutbildningen. När yrkeskurserna är klara avslutar du din komboutbildning på aktuell skola, men är välkommen att söka och läsa klart svenska som andraspråk som enstaka kurs på ny skola.

Utbildningsanordnare: Moa Lärcentrum, e-post: info@moa-larcentrum.se

Ansökan

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Uppdaterad: