El och energi, läkemedel, VVS och fastighet

Utbildningar till elektriker, operatör inom läkemedelsindustrin, VVS-montör och fastighetstekniker, larm- och säkerhetstekniker, dator- och kommunikationstekniker.

Intstallationselektriker

En Installationselektriker monterar och kopplar in kablar och elektriska apparater. Miljöerna kan vara tunga industrier, villor och lägenheter. Som installationselektriker arbetar man både utomhus och inomhus och ofta utgår arbetet från en servicebil vilket gör arbetet rörligt och varierande. Efter utbildning kan installationselektrikern få behörighet för elinstallationer i flera nivåer. Du ska vara utbildad och godkänd för att få utföra elinstallationer.  
Läs mer om installationselektriker (PDF, 141 KB)

Operatör inom läkemedelsindustrin

En operatörsutbildning inom läkemedelsindustrin. Som operatör arbetar du med tillverkning, paketering och leverans. Arbetsuppgifterna är varierade och innebär exempelvis att skapa kvalitetskontroll, tillverkning i renrum, provuttag och analys. 
Läs mer om operatör inom läkemedelsindustrin (PDF, 142 KB)

VVS-montör

En VVS-montör, eller rörläggare som de också kallas, arbetar med att montera rör och system som gör att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. Som VVS-montör jobbar du inte bara i bostäder, din arbetsplats kan också vara sjukhus, kontor och företag. Yrket är ett traditionellt hantverk som förnyats med ny teknik, till exempel används ofta datorer i värme- och kylanläggningar. Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera. 
Läs mer om VVS-montör (PDF, 143 KB)

Dator- och kommunikationstekniker 

En dator- och kommunikationstekniker kan sköta underhåll av servrar,
infrastruktur, nätverk, system och applikationer. Att lösa supportärenden, utföra installationer av applikationer, system och servrar är också vanliga arbetsuppgifter. Företagets storlek styr ofta hur breda eller specialiserade arbetsområden man ansvarar för. Specialisering är dessutom något branschen ser mycket positivt på och det finns möjlighet att prova på några olika specialiseringar inom ramen för utbildningen. 
Läs mer om dator- och kommunikationstekniker (PDF, 142 KB)

Fastighetstekniker

Fastighetsteknikern är specialist på drift och skötsel av fastighetstekniska system.
Yrket har blivit mer mångsidigt än tidigare och tekniska kunskaper samt
datakunskaper efterfrågas i allt större utsträckning. Fler av fastighetsteknikers
arbetsuppgifter kräver specialistkunskaper. En fastighetstekniker sköter bland annat, med hjälp av datorer, kontrollen och övervakningen av värmecentraler och luftbehandlingsanläggningar. Arbetet som fastighetstekniker innebär tät kontakt med både hantverkare och hyresgäster och flera av kurserna handlar därför om kommunikation. 
Läs mer om fastighetstekniker (PDF, 141 KB)

Larm- och säkerhetstekniker 

Att arbeta som larm- och säkerhetstekniker innebär att man monterar brandlarm, inbrottslarm, TV-övervakningssystem, passersystem och annan
säkerhetsutrustning. I arbetet ingår planering och driftsättning av installationer samt även service och felsökning av larmsystem. Det blir vanligare att systemen kommunicerar i kundens egna IT-nätverk, vilket ställer högre krav på din kompetens när det gäller att montera, driftsäkra och serva systemen. I yrket är det viktigt att ha kunskap om de lagar och föreskrifter som reglerar arbetet med larm.  
Läs mer om larm- och säkerhetstekniker (PDF, 180 KB)

Ansökan

Ansök till utbildning

Uppdaterad: