Ekonomi, handel och administration

Utbildningar inom ekonomi, handel och administration.

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Administratör

Studiestödspoäng: 400 poäng

Utbildningslängd: 20 veckor  

Ansökan är just nu stängd 

Förkunskaper: Godkänd i svenska/ svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Mål: Är du duktig på att planera och strukturera saker? Då passar kanske utbildningen administratör dig! Arbetsuppgifterna för en administratör kan skifta beroende på arbetsplatsens storlek. Det kan handla om specialiserade uppgifter eller att vara "spindeln i nätet", den som möter många människor inom och utanför företaget. Att förbereda inför möten, göra presentationer, ta fram information eller sammanställa statistik och delta i utredningar kan vara en del av arbetsuppgifterna.

Utbildningsanordnare: Hermods, Kontaktperson: Studieledare, uppsala@hermods.se

Assistent marknadsföring

Studiestödspoäng: 700 poäng

Utbildningslängd: 35 veckor  

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/ svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Mål: Utbildningen ger dig kunskaper för arbete på ett företags marknadsavdelning. Arbetet kan till exempel innebära att ta fram informations- och reklammaterial och att planera och utvärdera marknadsföringskampanjer.

Utbildningsanordnare: Hermods, Kontaktperson: Studieledare, uppsala@hermods.se

Ekonomi- och redovisningsassistent

Studiestödspoäng: 700 poäng

Utbildningslängd: 35 veckor  

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i Svenska som andraspråk/svenska nationell delkurs 4, samt matematik nationell delkurs 4 eller motsvarande. 

Mål: Det här är en bra utbildning för dig som arbetar, eller vill arbeta, med ekonomi och vill höja din kompetens. I utbildningen är företagsekonomi och redovisning grunden, men du får också lära dig om kommunikation, affärer, juridik och vanliga program inom ekonomi. Du kan ha hand om delar av företagets ekonomiarbete, till exempel bokföring, dokumenthantering eller information. Du bör ha känsla och intresse för siffror och administrativa uppgifter. Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. 

Utbildningsanordnare: Hermods, Kontaktperson: Studieledare, uppsala@hermods.se

HR-assistent

Studiestödspoäng: 700 poäng

Utbildningslängd: 35 veckor  

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i Svenska som andraspråk/svenska nationell delkurs 4 eller motsvarande. 

Mål: Arbetsuppgifterna kan skifta - från specialiserade uppgifter till att möta människor både inom och utanför det egna företaget. Det kräver servicekänsla, social kompetens och att du uppskattar omväxling. Du får en bred utbildning inom administration, personaladministration och relevanta program.

Utbildningsanordnare: Hermods, Kontaktperson: Studieledare, uppsala@hermods.se

Inköpsassistent

Studiestödspoäng: 500 poäng

Utbildningslängd: 25 veckor  

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i Svenska som andraspråk/svenska nationell delkurs 4 eller motsvarande. 

Mål: Inköparen är den som handlar med varor och tjänster. På mindre företag kallas du för inköpare medan det inom stat och kommun oftast heter upphandlare. På utbildningen lär du dig om inköp, logistik, försäljning och företagsekonomi.

Utbildningsanordnare: Hermods, Kontaktperson: Studieledare, uppsala@hermods.se

Säljstöd företagsförsäljning

Studiestödspoäng: 800 poäng

Utbildningslängd: 40 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i Svenska som andraspråk/svenska nationell delkurs 4 eller motsvarande. 

Mål: Utbildningen passar dig som gärna vill jobba med säljstöd och försäljning av tjänster och produkter från företag till företag. Du lär dig personlig försäljning och grunderna i företagsekonomi, affärer, kommunikation och juridik.

Utbildningsanordnare: Hermods, Kontaktperson: Studieledare, uppsala@hermods.se

Ansökan

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Uppdaterad: