Barn- och fritid

Utbildningar till barnskötare och elevassistent.

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Barnskötare FLEX

Studiestödspoäng: 1400 poäng

Utbildningslängd: 65 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Utbildningen vänder sig till dig som vill jobba i förskolan. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen. Du följer din handledares schema. Flex betyder att du studerar på heltid med 5-10 timmar lärarledda lektioner i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda, Kontaktperson Kristoffer Moteie

Fritidshem/elevassistent Flex

Studiestödspoäng: 1400 poäng

Utbildningslängd: 65 veckor

Ansökan är just nu stängd

Förkunskaper: Godkänd i svenska/svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande kunskaper.

Mål: Utbildning för dig som vill jobba som elevassistent eller fritidshemspersonal. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen. Du följer din handledares schema. Flex betyder att du studerar på heltid med 5-10 timmar lärarledda lektioner i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand.

Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda, Kontaktperson Kristoffer Moteie

Ansökan

Sök utbildningarna på ansökningswebben.

Uppdaterad: