Yrkesutbildningar

Du kan välja bland många yrkesutbildningar som leder till jobb. En del av utbildningarna finns också som lärlingsutbildningar.

Vi har flera utbildningsanordnare i Uppsala

Hermods, Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI), Movant, Yrkesplugget, MoA Lärcentrum och utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår ansökningswebb. Där hittar du också aktuella ansökningsdatum för kurser och utbildningar i Uppsala. 

Ansök till utbildning

Yrkesutbildningar på gymnasial nivå

Yrkesutbildningarna publiceras på vår ansökningswebb så snart de blir sökbara. Håll utkik där, vi uppdaterar med aktuella utbildningar löpande.

Barn och fritid

El och energi, läkemedel, VVS och fastighet

Fordon och transport

Bygg och anläggning

Ekonomi, handel och administration

Restaurang och livsmedel

Vård och omsorg

Yrkesutbildningar i regionen

I den här katalogen hittar du yrkesutbildningar på gymnasial nivå och yrkeshögskoleutbildningar i närregionen. 

Yrkesutbildningar våren 2020, version januari 2020 (PDF, 4 MB)

Kombinationsutbildningar

Du läser svenska för invandrare, Sfi, och grundläggande svenska i kombination med en yrkesinriktad utbildning inom vård och pedagogik, bygg och produktion eller hotell. Utbildningarna publiceras på vår ansökningswebb när de är sökbara. 

Barnskötare med SFI/Svenska som andraspråk grund
Studiestödspoäng: 1300
Förkunskaper: SFI kurs C eller motsvarande

Vårdbiträde med SFI/Svenska som andraspråk grund
Studiestödspoäng: 800 poäng yrkeskurser + svenska
Förkunskaper: SFI kurs C eller motsvarande

Gästvärd med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 500 poäng yrkeskurser + svenska 
Förkunskaper: SFI kurs C eller motsvarande

Målare med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 1400 poäng  
Förkunskaper: SFI kurs C eller motsvarande

Hjulutrustningsteknik med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 700 poäng yrkeskurser +  svenska 
Förkunskaper: SFI kurs C eller motsvarande

Träarbetare med SFI/Svenska som andraspråk grund

Studiestödspoäng: 1300 poäng   
Förkunskaper: SFI kurs C klar eller motsvarande. 

Uppdaterad: