Kontakta Skolledningen

Ulrika Grönqvist

Avdelningschef för Vuxenutbildningen

Jesper Hedin

Enhetsrektor SFI/Svenska som andraspråk

Anneli Sallin

Biträdande rektor med ansvar för Sfi vid UJC Gottsunda, Sfi för synskadade, lärcentrum och SO på modersmål för nyanlända

Isabelle Borg

Biträdande rektor, SFI

Anders Bergström

Studie- och yrkesvägledare på Utibildnings- och jobbcenter

Helena Ramqvist

Rektor, yrkesutbildningar vård och omsorg, barn och fritid

Stefan Jakobsson

Biträdande rektor med ansvar för allmänna ämnen (exklusive svagrund) samt lärvux (särskild utbildning för vuxna)
Uppdaterad: