Kontakta Skolledningen

Ulrika Grönqvist

Avdelningschef för Vuxenutbildningen

Jesper Hedin

Enhetsrektor SFI/Svenska som andraspråk

Anneli Sallin

Biträdande rektor, SFI/Svenska som andraspråk

Anna Manell

Rektor Allmänna ämnen/Lärvux

Isabelle Borg

Biträdande rektor, SFI

Anders Bergström

Rektor, yrkesutbildningar anläggningsförare och trädgård

Helena Ramqvist

Rektor, yrkesutbildningar vård och omsorg, barn och fritid
Uppdaterad: