Lärare grund- och gymnasienivå, även vård- och omsorgslärare

Abdel Lamzoughi

(AFL) Sv som andraspråk

Alexandru Lefter

(ALR) Sv som andraspråk

Anders-Petter Marstorp

Sv som andraspråk

Anette Rosling

(ARG) Vård

Camilla Ragnarsson

Sv som andraspråk

Carl-Henrik Felth

(CHF) Fy, Ma

Cecilia Johansson

Eng

Dag Zetterberg

(DZG) SFI

Dilber Filo

(DFO) Sv som andraspråk

Elsa Asplund

(EAD) Sva, SFI

Erika Janson

(ERJ) Vård

Eva Widman Röjerås

(EWM) Vård

Eva-Lena Samuelsson

(ELS) Hi, Sh

Fia Nordgren

Vård

Henrik Waara

(HW) Sv

Ida Lindqvist

(ILT) Eng, SFI

Inger Näslund

(IND) Vård

Jenny Weimer

(JWR) Eng

Johan Petersson

(JPN) Ma

Johan Öfverström

(JÖM) SFI

Johan Öhman

(JÖN) Ma

Katarina Saarnia

Eng

Karin Wesslén

(KWN) Sv, En

Karolina Henricson

(KHN) Sv som andra språk

Kent Reinedahl

(KRL) Ma

Kerstin Ivarsson

(KI) Sv, Sv som andraspråk

Kristina Eriksson

Sv som andraspråk

Lena Martinelle

(LME) Vårdlärare

Lena-Maria Broström

(LMB) En

Lina Lönnedahl

Sv som andraspråk

Malin Ryding

Eng

Maria Njoo

(MNO) En, Sv som andraspråk

Marie-Louise Falk

(MLF) Ma

Moa Frih

Ma

Natalia Zabzina

(NZA) Ma och Programmering

Pernilla Södergren

(PSN) Vård

Petter Birgersson

Sv som andraspråk

Rebecka Walther

Sv som andraspråk

Samir Jejna

(SJN) Bi, Nk

Sarah Norstedt

Sv som andraspråk

Signe Bergsten

Eng

Susana Villarroel

(SVL) Sv som andraspråk

Tilda Valberg Simpson

(TVS) Re, En, Sv som andraspråk

Tobbe Anliot

Ma

Åsa Alm

(ÅAM) Sv som andraspråk
Uppdaterad: