Yrkeskurser

Här är exempel på yrkeskurser. Kontakta Lärvux om du har frågor.

Yrkeskurser

Fasighetsskötsel

Fordonsteknik

Barnet i förskolan

Handel

Hotell

Lokalvård

Motor- och röjmotorsåg

Serveringskunskap

Service och bemötande

Vård och omsorg

I Skolverkets kursregister finns alla yrkeskurser du kan söka.

Skolverkets kursregister för gymnasiesärskolan.

Kontakta Lärvux. 

Uppdaterad: