Yrkeskurser

Här är exempel på yrkeskurser på gymnasial nivå. Kontakta Lärvux om du har frågor. Du kan hämta en kurskatalog på Lärvux på Bolandsgatan 4.

Fastighetsskötsel: För dig som vill lära dig mer om vad en fastighetsskötare och vaktmästare arbetar med.

Fordonsteknik: I kurserna kan du lära dig att köra traktor och olika terrängmotorfordon.

Barnet i förskolan: För dig som vill lära dig mer om förskolebarnets lärande och förskolans verksamhet.

Handel: För dig som vill utveckla dina kunskaper inom handel. Du får lära dig mer om konsument- och miljöfrågor och hur man bemöter kunder på ett bra sätt.

Hotell: För dig som vill lära dig om tjänster inom hotell och hur du jobbar på ett serviceinriktat och hygieniskt sätt.

Lokalvård: En kurs för dig som vill ha nya kunskaper inom service, hygien, miljö och lokalvård.

Motor- och röjmotorsåg: För dig som vill kunna hantera en motorsåg eller en röjmotorsåg.

Serveringskunskap: För dig som vill lära dig mer om hur man planerar måltider, dukar upp till servering och håller god hygien.

Service och bemötande: För dig som vill utveckla dina kunskaper om service och bemötande.

Vård och omsorg: För dig som vill ha nya kunskaper inom vård och omsorg.

Skolverkets kursregister för kurser på gymnasial nivå

Kontakta Lärvux. 

Uppdaterad: