Grundläggande kurser

Här är Lärvux kurser på grundläggande nivå. Kontakta Lärvux om du har frågor. Du kan hämta en kurskatalog på Lärvux på Bolandsgatan 4.

Språk och kommunikation: För dig som vill utveckla din förmåga att uttrycka dig på olika sätt och att lyssna på andra

Individ och samhälle: För dig som vill utveckla din förmåga att klara din vardag.

Natur och miljö: För dig som vill lära dig mer om natur, miljö och hur människokroppen fungerar.

Engelska: För dig som vill kunna förstå och göra dig förstådd på engelska.

Biologi: För dig som är intresserad av natur och miljö, hur människokroppen fungerar, friskvård och samlevnadsfrågor.

Hälsa, friskvård och människokroppen (Delkurs inom biologi): För dig som vill lära dig mer om hälsa, friskvård och hur människokroppen fungerar.

Fysik: För dig som vill lära dig mer om elektricitet,
ljud, ljus och energi. Och är intresserad av att lära dig mer om
planeterna och hur de rör sig runt solen.

Geografi: För dig som vill läsa om jordens klimat och natur, hur människor lever i olika delar av världen och var olika platser ligger.

Historia: För dig som vill lära dig mer om hur människor levde förr i tiden och hur historien påverkar våra liv.

Hem- och konsumentkunskap: För dig som vill lära dig mer om hur man
klarar sig själv som vuxen i hemmet.

Privatekonomi (delkurs i Hem- och konsumentkunskap): För dig som vill bli bättre på att sköta din ekonomi.

Kemi: För dig som vill lära dig mer om kemiska förändringar
och skadliga ämnen i vår miljö.

Matematik: För dig som vill bli bättre på att räkna och använda matematik i vardagen. 

Delkurs Klockan (inom matematik): Lär dig läsa klockan och hur du räknar tid.

Delkurs Pengar (inom matematik): Lär dig mer om hur pengar ser ut och hur du hanterar dem.

Religionskunskap: För dig som vill veta mer om olika religioner och livsåskådningar.

Samhällskunskap: För dig som är intresserad av samhällsfrågor och vill veta mer om hur samhället fungerar.

Svenska: För dig som vill bli bättre på att kommunicera, läsa, skriva och uttrycka dig.

Delkurs Data (inom svenska): För dig som vill få mer kunskap om datorhantering

Svenska som andraspråk: För dig med annat modersmål som vill lära dig svenska för att klara dig bra i Sverige.

Teknik: För dig som är intresserad av tekniska
lösningar i vardagen, hur de fungerar och används. 

Skolverkets kursplaner för kurser på grundläggande nivå

Kontakta Lärvux.

Uppdaterad: