Grundläggande kurser

Ta gärna kontakt med oss för att diskutera dina önskemål.

En presentation av våra kurser:

Språk och kommunikation

Individ och samhälle

Natur och miljö

Engelska

Biologi

Fysik

Geografi

Historia

Hem- och konsumentkunskap

Privatekonomi (delkurs i Hem- och konsumentkunskap)

Kemi

Matematik

Orienteringskurs 

Datorkunskap (delkurs i Svenska) 

Religionskunskap 

Samhällskunskap 

Svenska

Svenska som andraspråk

Teknik 

Uppdaterad: