Kontakt Lärvux

Undervisningslokaler finns på utbildnings- och jobbcenter på Bolandsgatan 4.

Personal:

Anna Manell

Rektor Allmänna ämnen/Lärvux

Pettersson, Åsa

Specialpedagog Lärvux
(ÅPN)

Sjöberg, Eva

Specialpedagog Lärvux
(ESG)

Nilsson-Hedberg, Agneta

Specialpedagog Lärvux
(ANH)

Adner Fors, Louise

Specialpedagog Lärvux
(LAF)

Eriksson, Lena

Specialpedagog Lärvux
(LEN)

Savolainen Arvidsson, Susanne

Specialpedagog Lärvux
(SSA)

Bolandsgatan 4

Uppdaterad: