Lärvux

Särskild utbildning för vuxna, lärvux, är en del av utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning.

Du kan söka kurser på lärvux när du har fyllt 20 år, har utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. 

  • Om du har fått lust att gå i skolan igen
  • Om du vill fördjupa och utveckla dina kunskaper
  • Om du saknar och har behov av nya kunskaper för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier.

Det finns två olika nivåer inom lärvux

  • grundläggande kurser motsvarande grundsärskolan
  • gymnasiala kurser motsvarande gymnasiesärskolan

Läs om lärvux kurser.

Du planerar dina studier tillsammans med din lärare och studerar utifrån din studieplan. Du kan läsa en eller flera kurser vid ett eller flera tillfällen i veckan. Du studerar hela året.

Ansök till lärvux

Läs mer om hur du ansöker till lärvux. 

Kontakta lärvux

Här hittar du våra kontaktuppgifter.  

Likabehandlingsplan 2019 (PDF, 98 KB)

Studie- och yrkesvägledning för lärvux:

Sofi Densborn
Telefon: 018–727 22 85
E-post: sofi.densborn@uppsala.se

Uppdaterad:

Andra sidor under: Lärvux