Lärvux

Lärvux är särskild utbildning för vuxna.

Du kan söka till Lärvux om du

 • har fyllt 20 år
 • har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Sök till Lärvux

 • om du har lust att gå i skolan igen
 • om du vill utveckla dina kunskaper
 • om du saknar kunskaper för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier.

Lärvux har två nivåer på kurser

 • kurser på grundläggande nivå 
 • kurser på gymnasial nivå 

Så här fungerar dina studier

 • du planerar dina studier tillsammans med din lärare 
 • du följer din studieplan 
 • du kan läsa en eller flera kurser samtidigt  
 • du studerar under hela året

Ansök till Lärvux

Kurser och ansökan till Lärvux.

Kontakta Lärvux

Lärvux kontaktuppgifter. 

Likabehandlingsplan 2019 (PDF, 98 KB)

Studeranderåd  (PDF, 115 KB)

Studie- och yrkesvägledning för Lärvux

Margaretha Edén, studie- och yrkesvägledaremargaretha.eden@uppsala.se

Anna Manell, bitr. rektor för Lärvuxanna.manell@uppsala.se 

Louise Adner Fors, lärare och samordnare för Lärvux, louise.adner-fors@skola.uppsala.se

Uppdaterad:

Andra sidor under: Lärvux