Kock lärling

Efterfrågan på utbildad personal inom matlagning är stor. Vår lärlingsutbildning ger dig möjlighet att vara minst 70 procent av utbildningen på en arbetsplats med en handledare.

Utbildningen ger dig kunskap inom matlagning och förmågan att skapa smakfulla och näringsrika måltider. Lär dig om smaker, råvaror, matlagningstekniker och materialkännedom. Kockutbildningen handlar om att lära genom att göra, samtidigt som du får en god teoretisk grund och metodkunskap i den skolförlagda delen.

En lärlingsutbildning är en praktisk utbildning på gymnasienivå. Minst 70 procent av utbildningen är på en arbetsplats med en handledare och 30 procent sker i klassrum med erfarna lärare.

Som lärling följer du arbetsplatsens tider och scheman. Under den tid du är på en arbetsplats har du även kontakt med en lärare från skolan.

Kockutbildningen är på Utbildnings- och jobbcenter på Sylveniusgatan 8B.

Kurslängd

44 veckor

Förkunskaper

Godkänd i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.

Arbetsmarknad

Efterfrågan på utbildad personal inom matlagning är stor.

Ansökan

Nästa planerade start är i mars 2021, sista ansökningsdag är 12 februari.

Ansök till utbildning (välj skola Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna)

Skolexpedition

Bolandsgatan 4

Telefontider tillsvidare: 
Måndag-torsdag 10-11 och 14-15, fredag 10-11

Uppdaterad: