Maskinförare

Efterfrågan på maskinförare är stor och genom vår utbildning får du den kunskap som krävs.

Utbilda dig till anläggningsmaskinförare och lär dig köra och underhålla anläggningsmaskiner som grävmaskin och hjullastare. Utbildningen ges i samarbete med Maskinentreprenörernas skola, ME-skolan. Du lär dig att bygga vägar och husgrunder, lasta olika typer av material och att gräva och lägga vatten- och avloppsledningar.

Du arbetar med laser och GPS-utrustning för höjdmätning och positionering. Du får också lära dig om ritningsläsning, mätning och utsättning samt egenskaper hos jordarter och grusmaterial.

Ett genomgående tema under hela utbildningen är säkerhet, arbetsmiljö och kvalitetsaspekter när du gör olika arbetsmoment.

Vi använder oss av moderna maskiner där du tillbringar en stor del av studietiden. Du får jobba med den senaste tekniken och en variation av maskintyper. Det ger dig en god förberedelse för yrkeslivet.

Utbildningens längd

Utbildningen är 24–30 veckor beroende på förkunskaper.

Praktik

I utbildningen ingår praktik 6–8 veckor hos branschföretag, vilket ger en bra inblick i branschen och möjlighet att knyta viktiga kontakter. På praktiken har du en handledare på företaget som hjälper dig att komma in i företagets rutiner och delar med sig av sin erfarenhet, råd och tips.

Efter utbildningen

Efterfrågan på utbildade maskinförare är stor. Efter godkänd utbildning och praktik får du ett utbildningsintyg som ger dig behörighet att arbeta med de maskiner som ingår i utbildningen. När du får en anställning i ett branschföretag ska ditt utbildningsintyg bytas ut mot en utbildningsbok. När du är färdig med din utbildad ansöker du om ditt yrkesbevis.

Kostnader och utrustning

Läromedel 2000 kronor. Deltagaren står för skyddskläder.

Förkunskaper

Du behöver vara 20 år eller äldre och ha B-körkort för att ansöka till utbildningen.

Ansökan

Aktuella sökdatum hittar du på ansökningswebben.

Ansök till utbildning (Välj skola utbildnings- och jobbcenter i Jälla)

Uppdaterad: