Elevassistent

Vill du arbeta med barn och ungdomar? Den här yrkesutbildningen ger dig kompetens att jobba som elevassistent.

Du arbetar i skolan med elever som behöver extra stöd i olika undervisningssituationer. Du arbetar tillsammans med undervisande lärare. Arbetsmarknaden för elevassistenter är god.

Det här är en flexutbildning. Du har lärarledda lektioner cirka två dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand utifrån en studiehandledning.

Utbildningens längd

Utbildningen är 65 veckor och inkluderar 10 veckors praktik. 

Utbildningens innehåll

 • Kommunikation, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 p
 • Pedagogiskt arbete, 200 p
 • Specialpedagogik 2, 100 p
 • Barns lärande och växande, 100 p
 • Svenska 1, 100 p/Svenska som andraspråk 1, 100 p

Förkunskaper

Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Ansökan

Aktuella sökdatum finns på ansökningswebben.

Ansök till utbildning (välj skola Utbildnings- och jobbcenter)

Uppdaterad: