Barnskötare

Vill du arbeta med barn? Den här yrkesutbildningen ger dig en bra grund för ett arbete som barnskötare inom förskolan.

Arbetsmarknaden inom barnomsorgen är god. Att jobba som barnskötare är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av barnens vardag. Utbildningen innehåller kurser inom bland annat hälsopedagogik, pedagogiskt ledarskap och barns lärande och växande.

Det här är en flexutbildning. Du har lärarledda lektioner cirka två dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand efter en studiehandledning. 

Barnskötare finns också som validering. Den riktar sig till dig som är yrkesverksam inom förskoleverksamhet men saknar formell utbildning till barnskötare.

Utbildningens längd

Utbildningen är 65 veckor och inkluderar 10 veckors praktik. 

Utbildningen går antingen dagtid eller kvällstid.

Utbildningens innehåll

 • Kommunikation, 100 p
 • Hälsopedagogik, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 p
 • Pedagogiskt arbete, 200 p
 • Skapande verksamhet, 100 p
 • Barns lärande och växande, 100 p
 • Svenska 1, 100 p/Svenska som andraspråk 1, 100 p

Litteraturlista barnskötare hösten 2019 (PDF, 207 KB)

Förkunskaper

Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 eller motsvarande.

Ansökan

Utbildningen är sökbar mellan 14 oktober och 22 november 2019.

Ansök till utbildning (Välj skola utbildnings- och jobbcenter)

Faktablad

Läs mer om Barnskötare Flex i vårt faktablad. (PDF, 143 KB)

Uppdaterad: