Viktig information till dig som elev på Utbildnings- och jobbcenter

Sveriges regering har rekommenderat att vuxenutbildning ska ske på distans för att minska spridningen av Coronaviruset.

Från och med onsdag 18 mars gäller därför följande för dig som elev:

  • Du som elev skall inte komma till din skola från och med onsdag 18 mars.
  • Du kommer i första hand att ha kontakt med din/dina lärare digitalt via Learnify eller e-post.
  • Det kan dröja någon dag innan du får distansuppgifter att jobba med.

Nytt regeringsbeslut
Under fredagen 29 maj meddelande regeringen att gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskolor tillåts återgå till normal undervisning på plats i skolornas lokaler från den 15 juni. Nu planerar kommunens  vuxenutbildningar för återgång till mer normala undervisningsförhållanden  efter sommaren. 

CSN har information på sin webbplats om hur ditt studiestöd eller studiebidrag kan påverkas av Coronaviruset.

På uppsala.se hittar du information om Coronaviruset. 

Important information for you as a student at Utbildnings- och jobbcenter

The Swedish government recommend that Adult education will be held as distance education to prevent spreading of the Corona virus.

As of Wednesday March 18, the following applies to you as a student:

  • You shall not come to your school from March 18.
  • You will primarily be in contact with your teachers through Learnify or e-mail.
  • It may take a couple of days before you get assignments to be done remotely.

Information from CSN about student finance and the Corona virus.

Visit uppsala.se for more information about the Corona virus. 

For information about the Coronavirus in Arabic, Dari, Farsi, Finnish, French,­­­ Pashto, Polish, Somali, Spanish, Thai, Tigrinja, and German, please visit The Public Health Agency of Sweden online.

Information in arabic

Information about Utbildnings- och jobbcenter in Arabic (PDF, 194 KB)

For information about the Coronavirus in Arabic, Dari, Farsi, Finnish, French,­­­ Pashto, Polish, Somali, Spanish, Thai, Tigrinja, and German, please visit The Public Health Agency of Sweden online.

Uppdaterad: