Viktig information till dig som elev på Utbildnings- och jobbcenter

Från 3 augusti sker vuxenutbildningens undervisning både i klassrum och på distans för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Andra förändringar är:

 • Grupperna i klassrummen kommer att vara mindre än tidigare.
 • Alla kommer inte att ha rast samtidigt.
 • Kurserna startar vid olika tider på dagen för att minska trängsel på bussar.

Du som elev får information från din lärare vad som gäller för just din kurs eller utbildning.

När du är på skolan tänk på att:

 • Hålla avstånd.
 • Tag gärna rast utomhus när vädret är tillräckligt bra.
 • Tvätta händerna ofta och använd handsprit som finns på skolan.
 • Cykla eller gå gärna till skolan för att minska trängsel på bussar.
 • Viktigast av allt! Stanna hemma om du är sjuk.

CSN har information på sin webbplats om hur ditt studiestöd eller studiebidrag kan påverkas av Coronaviruset.

På uppsala.se hittar du information om Coronaviruset. 

Important information for you as a student at Utbildnings- och jobbcenter

From August 3rd courses will be held both in classrooms and as distance education in order to reduce the spread of the Corona virus.

Other changes are:

 • The groups in each classroom will be smaller.
 • Students will get recess at different times during the day.
 • The courses will start at different times in order to reduce the amount of people travelling by bus at the same time.

You will get information from your teacher about your courses.

When you are at your school think about:

 • Keep a safe distance
 • Take your break outside if the weather allows it
 • Wash your hands often and use the schools hand sanitizers
 • Walk or ride a bike to school to reduce the amount of people travelling by bus at the same time.
 • Most important! Stay at home if you feel sick

Information from CSN about student finance and the Corona virus.

Visit uppsala.se for more information about the Corona virus. 

For information about the Coronavirus in Arabic, Dari, Farsi, Finnish, French,­­­ Pashto, Polish, Somali, Spanish, Thai, Tigrinja, and German, please visit The Public Health Agency of Sweden online.

Uppdaterad: