Utbildnings- och jobbcenter vuxenutbildning

Vi erbjuder sfi, Lärvux, grund- och gymnasiekurser och yrkesutbildningar.

Viktig information för elever

Vuxenutbildningens undervisning sker både i klassrum och på distans för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Läs mer om Information om coronaviruset

Utbildningar

Vi har grund- och gymnasiekurser, yrkesutbildningar, sfi och Lärvux.

Läs mer om Utbildningar på utbildnings- och jobbcenter

Ansök

Ansök till våra kurser och utbildningar.

Läs mer om Ansök

För elever

Information om frånvaro, lärstödet Learnify, scheman och lektionssalar.

Läs mer om För elever

Kontakt

Kontakta skolexpedition, skolledning, lärare och studie- och yrkesvägledare.

Läs mer om Kontakt utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning

Cykla till skolan!

Hjälp till att minska smittspridningen av coronaviruset. Att cykla till skolan är  bra för hälsan och du sparar pengar. 

Det finns flera butiker i Uppsala som säljer begagnade cyklar.

Skolexpedition

Bolandsgatan 4

Telefontider tillsvidare: 
Måndag-fredag 10-11 och 13-14

Uppdaterad: