Svenska för medicinsk personal (Sfm)

Svenska för medicinsk personal, Sfm. Nästa startdatum är 11 januari 2021 med sista ansökningsdag 13 november 2020.

Vill du läsa Sfm?
Är du utbildad till sjuksköterska, tandläkare, läkare, fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller apotekare och vill fortsätta arbeta i yrket i Sverige? Sfm är en särskilt anpassad utbildning och ett första steg mot svensk legitimation.Du startar på den nivå du är och läser svenska i egen takt. Du lär dig svenska, yrkesspråk och hur ditt yrke fungerar i Sverige. Du vidareutvecklar din svenska, ditt yrkesspråk och får grundkunskap om den svenska hälso- och sjukvården.

Praktisk introduktion får du genom studiebesök och språkträning på minst en arbetsplats (språkpraktik). Vid språkpraktik får du följa med olika yrkesgrupper i arbetet. Det lär dig mer om verksamheten, yrkesroller, samarbetsformer och bemötande i vården. Du ser, lyssnar och deltar i vardagen så att ditt språk kan utvecklas. Samtidigt får du erfarenhet av olika verksamheter och hur den svenska vården är uppbyggd.

Heltidsstudier (40 timmar per vecka). 20–25 timmar är lärarledda lektioner och du har egna studier resten av tiden. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor inom hälso- och sjukvården.

Utbildningens innehåll:
- Svenska för invandrare kurs C
- Svenska för invandrare kurs D
- Svenska som andraspråk grundkurs
- Svenska som andraspråk kurs 1, 2, 3
- Medicinsk orienteringskurs intro 
- Medicinsk orienteringskurs 1 & 2

Vem kan ansöka?
• Utbildad till sjuksköterska, tandläkare, läkare, fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller apotekare samt även vidareutbildad till specialist inom dessa yrken
• Folkbokförd i Uppsala län (för bosatta utanför Uppsala kommun krävs hemkommunens godkännande)
• Saknar grundkunskaper (motsvarande SFI) i svenska
• Har Socialstyrelsens godkännande att fortsätta processen mot legitimation

Sök!
Ansökan: Kontakta studie- och yrkesvägledare på Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna studievagledning.bolanderna@uppsala.se eller studie- och yrkesvägledare i din hemkommun om du är skriven utanför Uppsala kommun.
Kurslängd: Individuell. Utbildningen tar inte sommaruppehåll.
Kursstart: 2 gånger per år
CSN: Orienteringskurs 1 och 2 samt från och med kursen svenska som andraspråk grund är CSN-berättigade
Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning i boländerna. 
Pappersansökan för sökande utanför Uppsala kommun (DOCX, 68 KB)

Bra att veta inför ansökan
Är för personer som är utbildade till sjuksköterska, tandläkare, läkare, fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller apotekare. Den sökande ska ha fått socialstyrelsens beslut om att det är ok att fortsätta vägen mot svensk legitimation.  

Efter Sfm behöver samtliga yrken komplettera sin utländska utbildning. Det kan antingen göras genom att göra ett kunskapsprov (teoretiskt och praktiskt) eller genom att läsa en kompletterande utbildning på universitet. Exakt var man kan göra kunskapsprovet varierar från yrke till yrke på samma sätt som det varierar var man kan läsa den kompletterande utbildningen. En del av de kompletterande utbildningarna finns att läsa på distans medan andra bara finns på campus. 

OBS! Detta gäller för personer som har sin examen från ett land utanför EU/EES. Vägen för EU-medlemmar ser annorlunda ut. De personerna kan oftast ansöka om svensk legitimation direkt efter betyg i SVA3 (avslutad Sfm-utbildning).

Full närvaro förväntas annars riskerar den studerande att förlora sin plats på utbildningen. Den sökande förväntas förlägga eventuella övriga studier eller arbete utanför schemat för Sfm.

Uppdaterad: