Svenska för medicinsk personal (sfm)

Svenska för medicinsk personal, sfm. Nästa startdatum är 30 augusti 2021. Ansökan öppnar 19 april och sista ansökningsdag är 6 augusti 2021.

Vill du läsa sfm?
Är du utbildad till sjuksköterska, tandläkare, läkare, fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller apotekare och vill fortsätta arbeta i yrket i Sverige? Sfm är en särskilt anpassad utbildning och ett första steg mot svensk legitimation. Du startar på den nivå du är och läser svenska upp till gymnasienivå (sva 3). Du lär dig också yrkesspråk och hur ditt yrke fungerar i Sverige. Du vidareutvecklar din svenska, ditt yrkesspråk och får grundkunskap om den svenska hälso- och sjukvården. Efter utbildningen har du den språknivå som krävs för att ansöka om legitimation från Socialstyrelsen. 

Praktisk introduktion får du genom studiebesök och språkträning på minst en arbetsplats (språkpraktik). Vid språkpraktik får du följa med olika yrkesgrupper i arbetet. Det lär dig mer om verksamheten, yrkesroller, samarbetsformer och bemötande i vården. Du ser, lyssnar och deltar i vardagen så att ditt språk kan utvecklas. Samtidigt får du erfarenhet av olika verksamheter och hur den svenska vården är uppbyggd.

Heltidsstudier (40 timmar per vecka). 20–25 timmar är lärarledda lektioner och du har egna studier resten av tiden. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor inom hälso- och sjukvården.

Utbildningens innehåll:
- Svenska för invandrare kurs C - 20 veckor
- Svenska för invandrare kurs D - 20 veckoer 
- Svenska som andraspråk grundkurs - 40 veckor 
- Svenska som andraspråk kurs 1, 2, 3 - 20 veckor
- Medicinsk orienteringskurs intro - läses parallellt med sfi
- Medicinsk orienteringskurs 1 - läses parallellt med sva grund 1-4
- Medicinsk orienteringskurs 2 - läses parallellt med sva 1, 2, 3

Vem kan ansöka?
• Utbildad till - sjuksköterska - tandläkare - läkare - fysioterapeut, - biomedicinsk analytiker eller apotekare samt även vidareutbildad till specialist inom dessa yrken
• Folkbokförd i Uppsala län (för bosatta utanför Uppsala kommun krävs hemkommunens godkännande)
• Saknar grundkunskaper i svenska och har möjlighet att studera på heltid
• Har fått Socialstyrelsens godkännande att fortsätta processen mot legitimation

Sök!
Ansökan: Kontakta studie- och yrkesvägledare på Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna sfx@uppsala.se eller studie- och yrkesvägledare i din hemkommun om du är skriven utanför Uppsala kommun.
Kurslängd: Individuell. Utbildningen tar inte sommaruppehåll.
Kursstart: 2 gånger per år
CSN: Orienteringskurs 1 och 2 samt från och med kursen svenska som andraspråk grund är CSN-berättigade
Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning i boländerna. 
Pappersansökan för sökande utanför Uppsala kommun (DOCX, 68 KB)

Bra att veta inför ansökan
Är för personer som är utbildade till sjuksköterska, tandläkare, läkare, fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller apotekare. Den sökande ska ha fått Socialstyrelsens beslut om att det är ok att fortsätta vägen mot svensk legitimation.  

Efter sfm behöver samtliga yrken komplettera sin utländska utbildning. Det kan antingen göras genom att göra ett kunskapsprov hos Socialstyrelsen (teoretiskt och praktiskt) eller genom att läsa en kompletterande utbildning på universitet. Exakt var man kan göra kunskapsprovet varierar från yrke till yrke på samma sätt som det varierar var man kan läsa den kompletterande utbildningen. En del av de kompletterande utbildningarna finns att läsa på distans medan andra bara finns på campus. 

OBS! Detta gäller för personer som har sin examen från ett land utanför EU/EES. Vägen för EU-medborgare ser annorlunda ut. Personer med utbildning inom EU kan oftast ansöka om svensk legitimation direkt efter betyg i sva3 (avslutad sfm-utbildning).

Full närvaro förväntas annars riskerar den studerande att förlora sin plats på utbildningen. Den sökande förväntas förlägga eventuella övriga studier eller arbete utanför schemat för sfm.

Uppdaterad: