Svenska för pedagoger (sfp)

Svenska för pedagoger, sfp. Nästa startdatum är 30 augusti 2021. Ansökan öppnar 19 april och sista ansökningsdag är 6 augusti 2021.

Vill du läsa sfp?
Är du utbildad till lärare eller förskolelärare eller har du jobbat några år som lärare och har en examen i ett eller flera ämnen som ingår i en lärarbehörighet? sfp är en särskilt anpassad utbildning och ett första steg mot svensk lärarlegitimation.

Du startar på den nivå du är och läser svenska upp till gymnasienivå (sva 3). Du lär dig också yrkesspråk och hur ditt yrke fungerar i Sverige. Du vidareutvecklar din svenska, ditt yrkesspråk och får en grundkunskap om det svenska utbildningssystemet. Efter utbildningen har du den språknivå som krävs för att ansöka om legitimation från Skolverket. 

Praktisk introduktion får du genom studiebesök och språkträning på minst en arbetsplats (språkpraktik). Vid språkpraktik får du följa en lärares arbete under en period. Du ser, lyssnar och deltar i vardagen så att ditt språk kan utvecklas. Samtidigt får du erfarenhet om hur det kan vara att jobba i en svensk skola.

Heltidsstudier (40 timmar per vecka). 20–25 timmar är lärarledda lektioner och du har egna studier resten av tiden. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor inom pedagogiska yrken.

Utbildningens innehåll:
- Svenska för invandrare kurs C - 20 veckor
- Svenska för invandrare kurs D - 20 veckor
- Svenska som andraspråk grundkurs 1-4 - 40 veckor
- Svenska som andraspråk kurs 1, 2, 3 - 20 veckor
- Pedagogisk orienteringskurs intro - läses parallellt med sfi
- Pedagogisk orienteringskurs 1 - läses parallellt med sva grund 1-4
Pedagogisk orienteringskurs 2 - läses parallellt med sva 1, 2, 3

Vem kan ansöka?
• Har en lärar- eller förskollärarexamen eller har en examen i ett ämne som ingår i en lärarbehörighet samt arbetat som lärare för barn och/eller ungdomar under 18 år.
• Folkbokförd i Uppsala län (för bosatta utanför Uppsala kommun krävs hemkommunens godkännande).
• Saknar grundkunskaper i svenska och har möjlighet att studera på heltid.
• Har fått utländsk högre utbildning bedömd av UHR.

Sök!
Ansökan: Kontakta studie- och yrkesvägledare på Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna sfx@uppsala.se eller studie- och yrkesvägledare i din hemkommun om du är skriven utanför Uppsala kommun.
Kurslängd: Individuell. Utbildningen tar inte sommaruppehåll.
Kursstart: 2 gånger per år
CSN: Orienteringskurs 1 och 2 samt från och med kursen svenska som andraspråk grund är CSN-berättigade
Utbildningsanordnare: Utbildnings- och jobbcenters vuxenutbildning i boländerna. 
Pappersansökan för sökande utanför Uppsala kommun (DOCX, 68 KB)

Bra att veta inför din ansökan
Den sökande ska ha en lärar- eller förskolelärarexamen. Den sökande kan även ha en examen i ett ämne som ingår i en behörighet samt erfarenhet av läraryrket sedan tidigare för att kunna söka till utbildningen. Tänk på att du även kan bli yrkeslärare - lärare i yrkesämnen på gymnasium eller komvux. Efter sfp kan du ansöka om svensk lärarlegitimation hos skolverket. Skolverket avgör om du har de kunskaper som krävs för att få svensk lärarlegitimation eller inte. Det är bara Skolverket som kan besluta detta. Många behöver komplettera med kurser och detta kan göras via tex ULV (Utländska Lärares Vidareutbildning). Utbildningen ges bland annat på Stockholms och Örebros universitet. 

Studier vid sfp är heltidsstudier. Full närvaro förväntas annars riskerar den studerande att förlora sin plats på utbildningen. Den sökande förväntas förlägga eventuella övriga studier eller arbete utanför schemat för sfp.

Uppdaterad: