Yrkesinriktad språkutbildning, Sfx

Om du har yrkeskompetens från ett annat land och snabbt vill lära dig svenska, validera din kompetens och börja arbeta kan du läsa svenska för yrkesutbildade, Sfx.

Svenska för yrkesutbildade, Sfx, är en utbildning i svenska med inriktning på yrkesspråk. Du lär dig också hur arbetsmarknaden och ditt yrke fungerar i Sverige. Du studerar tillsammans med andra från ditt yrkesområde. Syftet med utbildningen är att du snabbt ska få ett arbete eller starta ett företag.

Kurserna börjar från olika svenskanivåer. Både Sfi (svenska för invandrare) och Sva (grundskole- och gymnasiesvenska) ingår i kurserna.

Läs mer om yrkesinriktad språkutbildning på sfx.se

Yrkesinriktad språkutbildning för dig som saknar akademisk utbildning, Sfy  

Sfy är en yrkesinriktad språkutbildning som riktar sig till dig med utländsk, icke akademisk, yrkesinriktning som förbereder för ett yrke eller en svensk yrkesutbildning. 

Yrkesinriktad språkutbildning för dig med utländsk akademisk examen eller yrkesutbildning, Sfa

SFA riktar sig till dig som redan har en akademisk examen eller yrkesutbildning och vill fortsätta arbeta inom det yrkesområdet i Sverige. 

Sfa-medicin 

Om du är utbildad utanför EU eller EES till sjuksköterska, tandläkare, läkare, fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller apotekare och vill fortsätta arbeta i yrket i Sverige kan du studera Sfa-medicin. Utbildningen är anpassad som ett första steg mot svensk legitimation.

Läs om utbildningen Sfa-medicin (pdf) (PDF, 162 KB)

Uppdaterad: