Yrkesinriktad språkutbildning, Sfx

Om du har yrkeskompetens från ett annat land och snabbt vill lära dig svenska och börja arbeta kan du läsa svenska för yrkesutbildade, Sfx.

Svenska för yrkesutbildade, Sfx, är en utbildning i svenska med inriktning på yrkesspråk. Du lär dig också hur ditt yrke fungerar i Sverige. Du studerar tillsammans med andra från ditt yrkesområde. Syftet med utbildningen är att du snabbt ska få ett arbete.

Kurserna börjar från olika svenskanivåer. Både Sfi (svenska för invandrare) och Sva (grundskole- och gymnasiesvenska) ingår i kurserna. Förutom svenska läser du även orienteringskurser med fokus på ditt yrke. 

Sfx utbildningar i Uppsala län

Idag finns det två olika Sfx-utbildningar i Uppsala.

För ansökan
Kontakta studie- och yrkesvägledare på Utbildnings- och jobbcenter i Boländerna studievagledning.bolanderna@uppsala.se eller studie- och yrkesvägledare i din hemkommun om du är skriven utanför Uppsala kommun.
Bra att veta inför din ansökan (PDF, 146 KB)

Svenska för medicinsk personal (SFM) 
Om du är utbildad till sjuksköterska, tandläkare, läkare, fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller apotekare och vill fortsätta arbeta i yrket i Sverige kan du studera SFM. Utbildningen är anpassad och ett första steg mot svensk legitimation.
Nästa start är 31 augusti, sista ansökningsdag är 7 augusti.

Läs mer om utbildningen SFM (PDF, 145 KB)
Pappersansökan för sökande utanför Uppsala kommun

Svenska för pedagoger (SFP)
Utbildningen för dig som är utbildad till lärare eller har jobbat några år som lärare och har en examen i ett eller flera ämnen som ingår i en lärarbehörighet. SFP är en särskilt anpassad utbildning för dig som vill fortsätta arbeta inom yrket i Sverige och ett första steg mot svensk lärarlegitimation.
Nästa start är 31 augusti, sista ansökningsdag är 7 augusti.

Information om utbildningen SFP (PDF, 145 KB)
Pappersansökan för sökande utanför Uppsala kommun

För mer information kontakta: sfx@uppsala.se

Uppdaterad: