Yrkesinriktad språkutbildning, Sfx

Om du har yrkeskompetens från ett annat land och snabbt vill lära dig svenska och börja arbeta kan du läsa svenska för yrkesutbildade, Sfx.

Svenska för yrkesutbildade, Sfx, är en utbildning i svenska med inriktning på yrkesspråk. Du lär dig också hur ditt yrke fungerar i Sverige. Du studerar tillsammans med andra från ditt yrkesområde. Syftet med utbildningen är att du snabbt ska få ett arbete.

Kurserna börjar från olika svenskanivåer. Både Sfi (svenska för invandrare) och Sva (grundskole- och gymnasiesvenska) ingår i kurserna. Förutom svenska läser du även orienteringskurser med fokus på ditt yrke. 

Sfx utbildningar i Uppsala län

Idag finns det tre olika Sfx-utbildningar i Uppsala.

Svenska för medicinsk personal (Sfm) 

Om du är utbildad till sjuksköterska, tandläkare, läkare, fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller apotekare och vill fortsätta arbeta i yrket i Sverige kan du studera SFM. Utbildningen är anpassad och ett första steg mot svensk legitimation. 

Läs mer om utbildningen Sfm

Svenska för pedagoger (Sfp)

Utbildningen för dig som är utbildad till lärare eller har jobbat några år som lärare och har en examen i ett eller flera ämnen som ingår i en lärarbehörighet. SFP är en särskilt anpassad utbildning för dig som vill fortsätta arbeta inom yrket i Sverige och ett första steg mot svensk lärarlegitimation.

Läs mer om utbildningen Sfp

Svenska för företagare startar i höst

Svenska för företagare (Sff) är en ny utbildning för dig som vill starta eget företag i Sverige. Du kombinerar studier i svenska språket med starta eget kurser. Utbildningen ges i samarbete med Företagslabbet i Gottsunda.

Läs mer om utbildningen Sff
More information about Swedish for enrepreneurs, Sff

För mer information om yrkesinriktad språkutbildning kontakta: sfx@uppsala.se

Uppdaterad: