Sfi-mottagning

Svenska för invandrare, Sfi, är en grundläggande utbildning i svenska. På Sfi-mottagningen gör vi nivåbedömningar, vägleder och informerar om svenska för invandrare.

Du har rätt att läsa Sfi om du

  • saknar grundkunskaper i svenska
  • bor i Uppsala kommun
  • har ett giltigt uppehållstillstånd eller är EU/EES-medborgare
  • är över 20 år eller har gymnasiekompetens eller motsvarande från ditt hemland 

Anmälan 

Du anmäler dig till Sfi genom ett personligt besök på Sfi-mottagningen. Ta med id-kort eller pass. 

Vid besöket gör vi en kartläggning av din utbildnings- och yrkesbakgrund och hjälper dig att välja skola och kurs. Väntetiden för kursstart är 2-6 veckor.

Förbered gärna din anmälan till Sfi på webben

Med anledning av coronaviruset 

Du som är sjuk eller har symptom som feber, hosta eller andningsbesvär bör inte komma till vår drop-in, kontakta oss via e-post eller telefon. 

Do not visit the Sfi office if you have any of the following symptoms: fever, coughing, difficulty of breathing! Contact us via e-mail or telephone instead.

Arabiska  (PDF, 28 KB)               

Återanmälan

Om du har studerat Sfi tidigare kan du återanmäla dig direkt på samma skola inom sex månader. Om det har gått mer än sex månader eller om du vill börja på en annan skola ska du komma till Sfi-mottagningen.

Kurserna är kostnadsfria. Du som deltar i Sfi har inte rätt att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN. 

SFI-skolor i Uppsala

Kursstart och ansökningsdatum för Sfi

Startdatum 22 juni - ansök senast 4 juni
Startdatum 3 augusti - ansök senast 16 juli
Startdatum 31 augusti - ansök senast 13 augusti

Sfi-mottagningen

Kungsgatan 85

Utökade telefontider tills vidare:
Måndag-torsdag 09.00-16.00

Drop-in:

Sfi-mottagningens drop-in är stängd tills vidare. Kontakta Sfi-mottagningen via telefon eller mejl. 

Uppdaterad: